Pagina's

woensdag 17 juli 2019

Wilt u een kleine gemeente van Christus helpen?


Katwijk aan Zee, 17 juli 2018

Geachte broeders en zusters,
Met enige schroom, maar daarom niet met minder overtuiging, schrijf ik u deze brief. Er is in een grote wereldstad in Europa een groep mensen die wekelijks samen komen om naar het Woord van God te luisteren. Ik kan u niet vertellen waar deze groep mensen samenkomen, en ik kan u ook niet vertellen wie het precies zijn. Als ik u dat zou vertellen kan ik geen uitvoering geven aan het plan dat we hebben. 
We willen deze christenen helpen. Ze zijn als gemeente ontstaan tijdens de grote omwentelingen in Oost Europa. Ze hoorden het Woord van God op een andere manier dan tot die tijd in hun vaderland gebracht werd. Ze kwamen er achter dat de reformatie in hun land er ooit ook kwam. Hen werd verteld van de genade van God door het offer van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha gebracht. In dit werk van de Zoon van God vonden ze de verzoening met God en de vergeving van hun zonden. Zo ontstond de gemeente. Door de jaren heen groeide de gemeente van enkelingen tot tientallen. Goot werd het tot nu toe niet. Dat heeft mede te maken met de idee van de bewoners van hun stad, dat ze een soort van sekte zijn. Die zijn er velen in hun land. En ook dat ze samen komen in een woonhuis. Nu hebben ze het plan opgevat en al voor een groot deel ten uitvoer gebracht om op de plaats waar dit woonhuis staat een kleine kerk te bouwen die ook het aanzien van een kerk heeft.
U begrijpt waarom ik u deze brief schrijf. Het is nog niet helemaal af. En dat komt niet door gebrek aan inzet, of door het slechte weer, of door gebrek aan werkkracht. Het komt door gebrek aan geld! 

Er ontbreekt nog een bedrag van €10.000.

Ze hebben ons een brandbrief gestuurd. Kunnen jullie ons helpen!

Door middel van deze brief wil ik u vragen bij te dragen.

De kleine gemeente heeft dringend onze hulp nodig. Al 2 winters hebben ze hun diensten elders moeten houden. In de zomer kunnen ze wel op de bouwlocatie bijeen komen. Maar in de winter kan dat niet. En als ze te lang uit de buurt waarin het kerkje verschijnen moet afwezig zijn, kan de zondagsschool niet doorgaan, kunnen de contacten met de omwonenden niet voortgezet worden etc. Ze willen niet dat hun plaats te midden van de mensen leeg blijft. Want ze hebben het verlangen steeds meer mensen te vertellen van de Heere Jezus.

Ik beloof u dat we later foto’s en andere beelden van het kerkje zullen laten zien. Maar nu kan dat niet, omdat de overheid van hun land het niet toestaat om giften te ontvangen.

Zou u ons willen helpen deze kleine gemeente voor de winter onder dak te krijgen? Van harte beveel ik hen aan in uw voorbeden. Ik vraag ook met schroom of u wilt bijdragen.

Maak uw gift over op: Charité werkgroep Katwijk, NL 57 RABO 0391 8515 78

J. Geene