Pagina's

maandag 1 december 2014

Hulpactie EP-Books.by


We willen proberen geld bijeen te brengen voor het werk van Dr. Viazovsky en de uitgeverij EP-Books. We stuurden een bedelbrief rond aan allerlei diaconieën. Maar mogelijk leest u dit in een andere hoek van het land en zou de diaconie van uw gemeente ook willen bijdragen. Dan kunt u de diakenen misschien opmerkzaam maken.
Maar ik schrijf dit hier vooral neer om u persoonlijk te vragen een bijdrage te leveren. Op dit blog staat aan de zijkant het rekeningnummer van onze werkgroep. Ietsje minder met de Sinterklaas of met de kerstdagen en het verschil dan voor een goed project. Christenen in de hele Russisch-sprekende wereld kunnen bereikt worden met de Bijbelse boodschap van de "rechtvaardiging van de goddeloze"! 

Broeders,
Namens de werkgroep Katwijk van de Stichting Charité wilde ik u een vraag stellen. Eerst een kleine inleiding over het werk van de Stichting Charité, dan volgt mijn vraag.
De stichting Charité bestaat 21 jaar en is de voortzetting van hulpverleningswerk in Wit Rusland, dat begon voor de Perestrojka. In die tijd was de hulpverlening de dekmantel voor Bijbelsmokkel. Na de val van de muur kwam er ook in Wit Rusland een grote mate van vrijheid voor de christelijke gemeenten. Hulp aan christelijke gemeenten bij het bouwen van bescheiden kerkjes is nog altijd een van de speerpunten in ons werk.
Sinds een aantal jaren hebben we nu ook contact gekregen met kleine reformatorische gemeenten. Deze zijn deels ontstaan door contacten met gereformeerde christenen in Nederland en deels door uittredingen uit Baptisten-gemeenten. Door studie in Engeland en Schotland kwamen voorgangers in contact met de gereformeerde uitleg van de Bijbel en de reformatoren. Daaruit is o.a. ook een vertaalprogramma van reformatorische literatuur ontstaan. Dit werk is een tijd lang gedragen door Evangelical Press in Amerika, maar is nu zelfstandig geworden omdat de hulp vandaar is stopgezet. De direkteur is Dr. Yaroslav Viazovsky. Hij promoveerde afgelopen September in Schotland tot doctor in de theologie. Samen met een andere student in de theologie verzorgt hij vertalingen van vooral Engelstalige reformatorische theologische literatuur. U moet denken aan werken van J. Calvijn en nieuwere literatuur als de dogmatiek van L. Berkhof en boeken van S. Ferguson, Piper, P. Helm en andere schrijvers die publiceren bij de Banner of Truth.
Het bijzondere van dit werk is dat deze broeders op deze manier in hun onderhoud voorzien en zo hun pastorale werk als predikant van de kleine gemeenten, die ze dienen, kunnen blijven doen.
Door de stopzetting van de ondersteuning door Evangelical Press dreigt dit werk tot een einde te komen. Dit zou het kleine begin van Reformatorische arbeid in Rusland, Belarus, Oekraïne en andere Russisch-sprekende landen niet ten goede komen.
Op dit moment heeft Dr. Viazovski het plan om de vertaling van een boek van Dr. Paul Helm ter hand te nemen. Het gaat om het boek: Calvin: A Guide for the Perplexed.
Mijn vraag! Zou u in overweging willen nemen een bijdrage ter beschikking te stellen voor dit werk. U steunt dan niet alleen de vertaling van een belangrijk reformatorisch geschrift voor de Russische wereld, maar ook ondersteunt u het gemeentewerk van een aantal kleine reformatorische kerken in Minsk. De geschatte kosten voor dit project zijn € 6.700
Om een indruk te krijgen van de overige werken die al vertaald zijn kunt u kijken op: epbook.by De website die als titel draagt: Het Evangelie en de Reformatie.
Ik heb de vrijmoedigheid u deze vraag te stellen omdat ik meen dat er haast geboden is. Normaal doen we langere tijd over het verzamelen van gelden voor onze projecten, maar als deze uitgeverij over de kop zou gaan, betekent dat een groot gemis voor de verkondiging van het Evangelie in de Russisch-sprekende wereld.

Met broederlijke groet,
J.Geene, Voorzitter werkgroep Katwijk st. Charité
Jaap Bergmanstraat 3
2221BM Katwijk aan Zee
ds.j.geene@gmail.com
071-4033898

donderdag 16 oktober 2014

Weer dankbaar thuis

Even twaalf uur bereikten we het thuisfront in de Pniëlkerk. Dankbaar voor de reis, de ontmoetingen en de bewarende hand van de Heere.
We hopen dat de goederen gehandicapten en ouderen ten goede mogen komen. Denk u eens in: met 60 jaar met pensioen. En het bedrag dat u maandelijks krijgt is minder dan € 150. Een brood kost maar 50 cent, maar een kilo vlees heeft ongeveer dezelfde prijs als in Nederland. De prijs van een liter benzine is al opgelopen tot 85 cent. De prijs voor verwarming en elektra beginnen te stijgen. De crises in de wereld komt ook nog eens bij de armoede die er al was. Een rolstoel voor gehandicapte kinderen is onbetaalbaar. Hulpmiddelen niet verkrijgbaar. Incontinente ouderen moeten toe met 1 pamper per dag. De douchecel waar velen van hen in gedoucht moeten worden lijkt meer op de zelf-service-wasstraat voor auto's. Per 15 oktober is de stadsverwarming aangegaan, maar eind september was er al bijna iedere nacht vorst.
We ontmoeten een direkteur van een verpleeghuis. Zijn salaris BYR 4.500.000 = ongeveer € 335

In dit land mochten we hulp brengen en een bijdrage leveren aan de verkondiging van het Evangelie.
Daarover las ik bij thuiskomst nog een mooi citaat van Luther. Daar sluit ik voor vandaag mee af.

Wat is een waar geloof?
Rechtvaardig-zíjn is niets anders dan gelovig-zíjn. Hoe dat toegaat? Omdat niemand voor Gods gericht kan bestaan, moet de mens vrezen vanwege zijn leven en werken. Deze vrees drijft hem uit om iets buiten zichzelf te zoeken en te vinden, waarop hij bouwen, steunen en vertrouwen kan. Dat is puur en alleen de genade van God in Christus, aangeboden en beloofd in het evangelie. Dit geloof en vertrouwen maakt rechtvaardig en oprecht voor God. Zoals Paulus zegt: ‘De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven’ (vgl. Romeinen 1:17).Zoveel nu de mens vreest voor Gods gericht en in alle dingen zondaar wordt, zoveel vertroost hij zich over de toegerekende gerechtigheid van God, waardoor hij in alle dingen rechtvaardig wordt. Gericht én genade, vrees én vertrouwen horen bij elkaar. Het gericht geeft vrees, de genade geeft vertrouwen. (…)Als het nu een waar geloof is, dan doet de mens weer bij zijn naaste wat hij gelooft dat God bij hem gedaan heeft – doet en laat alles alleen genade zijn. Hij vergeeft hem, draagt hem en verdraagt hem. Hij heft hem op uit zijn ellendige bestaan en geeft hem van zijn eigen goederen. Op die manier laat hij alles wat hij heeft, voor zijn naaste nuttig zijn. Er is niets wat hij hem weigert: lichaam, leven, bezit, eer stelt hij tot zijn beschikking, zoals God ook Zichzelf en al het Zijne tot zíjn beschikking stelt.Hij gelooft dat God hem weldoet uit pure genade, dus doet hij hetzelfde aan zijn naaste uit zijn geloof. Daarom, zoals God Zijn goederen over hem uitgiet en zijn onwaardigheid niet acht, zo giet hij die zelf ook weer uit over zijn naaste, ongeacht of hij zijn vijand is of dat hij het niet verdiend heeft.Hij is er ook van overtuigd dat hij zichzelf niet geheel ontledigen kan, want hoe meer hij uitgiet, hoe meer God inschenkt, en hoe meer hij zijn naaste vervult met zijn goederen, hoe voller hij wordt met Gods goederen. Kijk, dat is het goede en ware geloof, dat de mensen rechtvaardig maakt voor God, dat is de christelijke gerechtigheid die uit de hemel ontvangt en op aarde weer uitdeelt.Kirchenpostille 1522, vgl. WA 10.1.1, 291,10 – 293, 1
Wat is een waar geloof? (2)
De woorden uit Paulus’ brief aan de Romeinen: ‘De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven’ (vgl. Romeinen 1:17), zijn woorden van geloof, want alleen het geloof kan deze woorden verstaan en begrijpen. De apostel stemt hierin overeen met Mozes als hij zegt: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond Gods gaat’ (vgl. Deuteronomium 8:3). Want hij noemt geloven niet zomaar een weten of kennis van de geschiedenissen, maar ook een vast vertrouwen op Gods barmhartigheid die God aan ons, om Christus’ wil, belooft in Zijn Woord, want het evangelie is een kracht Gods, die zalig maakt allen die daarin geloven (vgl. Romeinen 1:16).Vervolgens schept hetzelfde Woord, door het geloof aangenomen en vastgegrepen, een nieuwe mens, uitwendig en inwendig, naar lichaam en ziel. Dan gebeurt in waarheid wat Paulus zegt: ‘Als men met het hart gelooft, dan wordt men zalig’ (vgl. Romeinen 10:9 vv). Bovendien zegt Christus dat alle dingen mogelijk zijn, namelijk voor degene die gelooft (vgl. Markus 9:23). Het Woord waaraan hij hangt en waarin hij gelooft, is almachtig! Het ontbreekt dus niet aan de kracht van het Woord. Het zit in het ongeloof dat aan het Woord twijfelt en niet vast gelooft.
Zodra men echter het evangelie gelooft, is de zaligheid ingetreden en aangebroken. Dan is de dood met de zonde, samen met duivel en hel, al overwonnen en verslonden door het bloed en de dood van Christus.
Als Hij zegt: ‘Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ (vgl. Johannes 16:33), dan hoeft u er niet aan te twijfelen, dat ook de vorst van deze wereld al overwonnen is – met de dood en de zonde erbij.
Bibel- und Bucheinzeichnungen Luthers, vgl. WA 48, 197-198, Nr. 267 en Nr. 265

Aankomst

Even na 12 uur hopen we in de Pniëlkerk te zijn. We rijden nu onder de schipholtunnel door.

FILE

Een km over 7. Dus.....

In de Pniël staat de koffieketel al klaar! Met een druk op de knop gaat ie lopen. 
Fijn nog even een bakje met elkaar doen! 

Laatste stukje.

 Arie Mes. las met ons Psalm 91. De laatste km's mogen we ook onder de zegen van de Heere gaan. Nog een tankbeurt zo dadelijk en dan naar parkeerterrein industrieterrein Rijnsoever. En dan hopen we om ongeveer half 12 in Pnielkerk te zijn.

woensdag 15 oktober 2014

De Poppe

We zijn gearriveerd op vaderlandse bodem. We slapen vannacht in Oldenzaal. Morgenvroeg hopen we hier te vertrekken voor de laatste etappe. Dit zijn de laatste berichten voor deze dag.

Parkeerplaats vol

De parkeerplaats waar we een plek zochten is vol. Nu rijden we door naar een andere.

Wijziging reisplan

We gaan toch eerder staan en dus morgenochtend eerder rijden. Het is toch prettiger om rond een uur of half negen te eten dan pas om 12 uur. De schrijver dezes wacht het maar af.

Helder weer

Nog 640 km tot Katwijk aan Zee

De regen hebben we achter ons gelaten. Het is bewolkt, maar warm door de zon die steeds zich laat zien. Prachtige luchten. Rustige maar ononderbroken gang. Het materieel houdt zich goed en de chauffeurs zijn monter.

Verder weer

Nog even olie bijvullen en dan op weg.

Duitsland

Even geleden de Duitse grens gepasseerd. Een kopje soep en een broodje gegeten. En nu weer 4 uur verder rijden. Daar een bakje en dan weer verder. Het plan is om vanavond bij de nederlandse grens te overnachten.

Vertrek Powiat Ziegirski

7.10 uur. Iedereen heeft een bakje gehad. Eerst 2 uur rijden en dan ontbijt. De snelweg ligt leeg en breed voor ons.

dinsdag 14 oktober 2014

Berichten

Terwijl we aan ons blik bami met gebakken eieren zitten, lezen we de berichten die binnenkomen. Dat maakt de heerlijke maaltijd nog lekkerder.

Op weg naar Nederland

We rijden nu een half uur. Het is bewolkt. Af en toe een druppel regen. We mogen nog 2 uur rijden voor de chauffeurswissel. Dan gaan we een hapje eten. En daarna wordt er bepaald of we dan blijven staan of dat we nog verder gaan.

In Polen

We zijn bijna allemaal in Polen. Huig moet nog een stempel. Gaat verbazingwekkend snel.

Polen

We kunnen het bijna niet geloven. Maar we mogen Polen in. We gaan weer rijden. En een uur tijdwinst. Het is 20 voor 4. Slava Bog zou Pjotr zeggen.

Het ging nog nooit zo snel

We zijn nu in niemandsland. En gaan de EU binnen. Kijken hoe lang het duurt voordat ze ons erin laten. De Wit-Russen lieten ons in 1 uur door. Als we er net zo snel in mogen, dan hebben we heel wat tijdswinst. Even wachten nog.

De grens

Zojuist werkgroep Nunspeet ontmoet. Zij brengen een anesthesie-apparaat. Gaan naar het noorden en dan naar kaliningrad. Volgende week maandag weer terug. Pjotr nog even de hand gedrukt. Donderdag vertrekt zijn pasgetrouwde dochtr naar Koersk. Dat zal voor lange tijd zijn. Het is 900 km van Minsk.

We gaan.

Vertrek

Parkeerplaats

Chauffeur

Vertrek Kobryn

We zitten in de bus. De zon staat aan een wat bewolkte hemel. Vanmorgen hebben we na het ontbijt nog even door het dorp gelopen. De kerkmuziek is overal te horen. Het is vandaag een soort Moederdag. Dan is er ook een dienst in de orthodoxe kerk. De gebeden en het gezang uit de kerk wordt vanaf de kerktoren met luidsprekers over het dorp uitgestort. In de kerk is het druk. Alle staanplaatsen bezet.
Na een kopje koffie bij Valentina nemen we afscheid. Nu de trucks halen. En dan naar de grens.

maandag 13 oktober 2014

Kobryn

Het was een voorspoedige reis. Nog geen 5 uur nodig gehad om in Kobryn te komen. Nu water laden en de bus aftanken. Vanmiddag gaan we nog even ontspannen. Dan vangt morgen de terugreis aan.

Even stoppen.

Rondje om de bus. Een versnapering voor het laatste deel van de reis. Gerrit is lekker opgeschoten. We hebben de helft er al opzitten. Kei van een chauffeur. Zonder steken de bus door de nauwe doorgang vanaf de parkeerplaats bij het hotel. Die Puttershoeker mag wel mee, maar hij moet ook weer geen verbeelding krijgen, natuurlijk. Maar het gaat voorspoedig tot nu.

Versnaperinng

Het middaguur nadert.. De cateraars zorgen voor de lunch.

Dag Mozyr. Misschien tot volgend jaar. Het is 8 uur. Zes uur tot Kobryn.

zondag 12 oktober 2014

Avond

We gaan nu voor het avondeten naar Pastor Wassilly. Er was geen avonddienst vanwege de dankdagmaaltijd.

Meer

Nog meer

Nog een paar plaatjes

Prachtig weer

Komt in Belarus wel vaker voor in oktober. Maar is heerlijk weer.

Na de dienst

Na de dienst van 3 uur. We gaan nu eten.

Googlevertaling van de preek over Joh. 8

Johannes 8: 12

Jezus Dan SPRAK opnieuw tot hen en Zei: IK ben Het Licht der Wereld; wie Mij Volgt, ZAL Beslist niet in de Duisternis Wandelen, MAAR ZAL Het licht van Het Leven Hebben.

ουν αυτοις ο ιησους ελαλησεν λεγων εγω ειμι το φως του κοσμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηση εν τη σκοτια αλλ εξει το φως της ζωης παλιν


Toen sprak Jezus weer tot hen, zeggende: "Ik ben het Licht van de wereld. Hij Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."

Mat.  14

5:.U bent Het Licht van de Wereld

υμεις εστε το φως του κοσμου

Gij zijt het licht der wereld.


Gij zijt het licht der wereld.

De Heere Jezus was met zijn leerlingen in de tempel op het loofhuttenfeest. De herinnering aan de reis door de woestijn. De mensen maakten zich een hutje van takken en bladeren. Een week lang leefden ze in deze om de herinnering aan deze reis te houden. De Joden hebben nog steeds dit feest elk jaar. Het is een van de drie bug fests de Heer heeft gewijd aan Israël. Pasen - Pascha, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Door de eeuwen heen de ceremonies zijn veranderd en uitgebreid. Een van de plechtigheden was een dans met fakkels. De tempel werd verlicht met veel van hen. Bij deze ceremonie plaatsvindt Jezus spreekt men van de "Ik ben woorden". We vinden meer van hen in het evangelie van Johannes. In Johannes 8 lezen we: Ik ben het Licht van de wereldwereld..

Temidden van alle lichten in de tempel Jezus punten naar Zichzelf als het Licht van de  Als we elkaar ontmoeten voor de eerste keer, we geven elkaar een hand en vertel elkaar wat onze naam is. Dus maken we ons tot de andere bekende. Dat is wat hier gebeurt: Jezus maakt zijn naam aan ons bekend:. Ik ben het licht van de wereld

Om dit te begrijpen, kunnen we denken aan de zon. Het is de bron van het licht voor ons, zonder het licht, warm en de vitale kracht van de zon kunnen we niet leven. Nou, Het is hetzelfde met Jezus. Zonder Hem is er geen leven. Hij is niet een licht tussen de anderen, maar Hij is het Licht! Hij is de perfecte bron van macht.

Alles wat leeft, zonder Hem, ver van Hem, in verwaarlozing van Hem is het leven niet te worden genoemd. In de bijbel wordt de dood genoemd. Sinds de val van Adam, heeft de mens in de zonde gevallen en zonde gaan door naar iedereen. Paulus zegt in Romeinen 3: 23:. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods

We moeten het licht en het leven uit de hemel om echt te leven voor God. Goed: Hier is het, of hier beter Hij is: De Zon der gerechtigheid: Jezus, het Licht van de wereld. Waarom is hij dit Licht?

Een.   Hij is de Zoon van God, Hij is God Zelf. Mens en God in een Persoon. Als je hem kent, God, de bron van het leven.weet

Bje.  Jezus kwam als het licht kwam in het begin van de schepping. God zei: Er zij licht en de duisternis moesten verdwijnen. Toen Jezus kwam, de koning van de duisternis Satan werd verslagen bij het ​​kruis van Golgotha. Op de derde dag, toen Jezus opgestaan ​​uit het graf nieuw licht te verspreiden over. Als Jezus komt in je leven, Hij onthult de duisternis van uw zonden en uw leven. Dan weet je wat het is om een zondaar.zijn.

C   Maar hij is niet alleen gekomen om uw duisternis onthullen, maar om u licht te geven. Hij heeft de duisternis van de zonde en de dood overwonnen zijn leven weg te geven aan de zondaars. Wanneer je Hem geef uw zonden, Hij geeft je Zijn gerechtigheid dat u in het licht van God mag leven.

D.  Hij is dan het licht van mijn leven, de dagelijkse bron van energie voor mijn leven. Psalm 27: De HERE is mijn licht en mijn heil; wie zou ik vrezen? De HEER is de kracht van mijn leven; ? van wie zou ik bang

Mag ik u vragen: Wat vind jij van redder, die het licht van de wereldChristus..

goed aan degenen die geleerd hebben om te weten en geloven dat Jezus, dat is de gemeente van  Jezus spreekt dat andere woord, we hart van de Bijbel. Gij zijt het licht der wereld. De gemeente van Christus wordt gegeven in deze wereld als het licht voor de wereld.

We begrijpen allemaal dat dit kan nooit betekenen dat de kerk van Christus kan vervangen. Daarom is de metafoor, het beeld van het Licht is zo betekenisvol. Jezus is het Licht van de wereld. Hij geeft zichzelf weg in geloof en vertrouwen op mensen. Ze worden gebracht in het licht met Hem. Ze hebben niet een licht op zich worden, maar ze worden opgeroepen om het Licht van Jezus weerspiegelen.

Denk na over wanneer je rijdt in een auto in de nacht. De auto heeft twee lampjes aan de voorkant. De balken zijn recht naar voren gaan. Aan de rechter-en linkerkant zijn paaltjes met reflectoren. Wanneer de lichten van de auto schijnen op de reflectoren, zie je ze. Als er geen licht op de reflector het blijft donker.

Dit is de manier waarop Christus roept ons op om Zijn licht te reflecteren. En dus is de kerk wordt het licht van de wereld.

Denk na over de schilderijen en tekeningen die ik liet zien aan u. Christus is de bron van het licht. De persoon en Zijn werken geven het leven en licht. Die komt in de bundel van Christus licht komt in het Licht.

Eens toen ik in Kobryn, over enkele orthodoxe feest, in de avond is het al donker was buiten. Binnen in de kerk waren er veel kaarsen. We waren buiten en zag het licht dat van binnenuit. Ik weet het, het ware licht van het evangelie is er zeer verduisterd. Maar toch. Het gebouw als een teken van het christendom nog steeds weerspiegelt een deel van het licht van het evangelie.

Christus roept ons op om Hem te volgen, en belooft dat we niet zullen in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens. De kerk is geroepen om het licht van de wereld te zijn.

Hoe kan de kerk het licht van de wereldplaats?,

de eerste  Zegt Calvijn, Jezus punten hier op de apostelen en predikers van het evangelie. Het licht van Christus is in de eerste plaats en vooral verspreid door de prediking van het Woord van God. In de Bijbel wordt het licht van Christus wordt de toegang tot de wereld gegeven. Jezus zei: het is de Schrift, dat getuigt van Jezus (Johannes 5: 39). Paulus zegt: het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven. (1 Kor. 1:21)

Toen Luther verborgen in de Wartburg werd gehouden, vertaalde hij het ​​Nieuwe Testament in het Duits. Hij was ervan overtuigd dat het licht van Christus komt in de wereld in het Evangelie. Dus alle mensen moeten de kans krijgen om de Bijbel te lezen. En hij maakte ook een boekje met de belangrijkste dingen samen te vatten in de Bijbel. Hij schreef een catechismus. Voor kinderen en voor volwassenen. Het belangrijkste bestanddeel is van de apostel Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader. Toen hij oud was, getuigt hij dat hij studeert nog steeds zijn catechismus elke dag. Niet om de Bijbel op de tweede plaats te zetten, maar integendeel om de Bijbel beter te begrijpen.

Bij Calvijn begon zijn reformatie werk, begon hij tegelijkertijd zijn Instituten van de christelijke godsdienst. Dit boek is bedoeld om de mensen in de christelijke leer te onderwijzen en de weg naar de Bijbel. De Bijbel, het Woord van God is perfect, compleet. We hebben niets aan toe te voegen hebben. Maar we moeten uitleg, verduidelijking. Deze wordt gegeven door de Heilige Geest. Johannes 16: 13,14: Maar wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, komt, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij niet uit Zichzelf zal spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken; en Hij zal u laten zien wat komen gaat. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

De Heilige Geest werkt normaal gesproken niet met bovennatuurlijke en wonderlijke ervaringen. Hij maakt gebruik van instrumenten.

Eerste Hij verlicht de apostelen en profeten. Ze schreef het Woord van God in de Schrift als Hij gaf hen om het te schrijven. Dan roept hij mensen en geeft hen duidelijkheid en onderscheid om de Bijbel te onderwijzen aan anderen. Ze zijn niet een bron van wijsheid en kennis op zich, maar worden verlicht door de Heilige Geest om het licht van Christus te verspreiden naar anderen, door middel van de prediking en onderricht.

Wij zijn van mening dat het licht van de wereld meestal wordt verspreid door de prediking van het Evangelie . Daarom zeggen we dat de prediking is de core-business van de kerk. Pastors moet maken het prediken van het Evangelie hun belangrijkste bezigheid. Niet lang na de Reformatie kwam door het werk van de Heilige Geest in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, op verschillende plaatsen hogescholen en academies ontstond om inzicht en wijs jonge mannen om de Bijbel te bestuderen en het Evangelie prediken. De oudste universiteit in mijn land is opgezet om jonge man leren om een prediker, een dienaar van het Woord van God te worden. Verbi Divini minister in het Latijn.

De roeping van God komt in de wereld door het Woord van God. Dit moet worden gepredikt en onderwezen. . Langs deze weg Gods roeping komt tot de wereld

Dit is de roeping die we horen in het Woord van Jezus: U bent het Licht van de wereldhet..

Denk even na over  Licht. Opent de wereld rond. Wanneer er slechts duisternis, kun je niets zien. Je struikelen en vallen. Als er geen licht is, is er geen leven. Je mag geen groenten groeien in de winter. Want er is geen licht en de warmte van het licht van de zon.

Well. Als mensen geen licht hebben. Er is geen leven.

Ja, God laat het licht van de zon voor iedereen. En het leven aan de hand is sinds Adam en Eva vielen uit hun perfecte staat. En er is wat licht in de mensheid door middel van wat we algemene genade noemen. We hebben niet duivels en demonen geworden door de zonde. Maar het is niet genoeg om God te leren kennen. Het is niet genoeg om gerechtvaardigd te worden voor God. Iedereen heeft het Licht van de wereld, zal hij worden het eeuwige leven, het echte leven zoals bedoeld door God toen Hij ons schiep.

Daarom heeft God ons roept. Om de reflectoren van het Licht van de wereld, Christus.

Gods genade gaat uit naar de wereld. Maar Hij wil mensen gebruiken in zijn dienst. Wat is de kerk een prachtig licht. Oh ja ik weet. De gemeente van Christus is verdeeld en beschadigd. Er zijn heel veel zonden en tekortkomingen. We moeten berouw elke keer weer. Maar toen we bij haar roeping is er een prachtig licht. Het licht van Christus. We hebben de meest prachtige boodschap voor de wereld.

We leven in een geseculariseerde wereld. Je zou kunnen zeggen dat de beproevingen van God gaan over de aarde. Ik wil niet stilstaan ​​nu dit. Maar jullie begrijpen. Hoe kunnen we een licht in deze tijd zijn?

Toen Israël in Egypte was, een van de plagen was 3 dagen totale duisternis. Maar wat lezen we in de Bijbel? maar al de kinderen Israels was het licht in hun woningen.

Is er licht in je huis? Is hun licht in onze kerken? We moeten dit woord van Jezus elke dag horen. Gij zijt het licht der wereld. Toen ik nog een heel kleine jongen (11 jaar) samen met mijn vader zit in de kerk onder de mensen. De dominee preekte over de wijze en voor de gek maagden, citeerde hij vers voor de kinderen:

Jezus zegt dat Hij verwacht hier van onsen..

dat we zijn zoals kaarsen branden in de nacht

En hij wil dat iedereen schijnt Hemte eren

Uin uw klein hoekje  ik in de mijne.


Het was de roeping die maakte mijn hart willen het evangelie te verkondigen. Niet iedereen heeft een roeping om predikant te worden, maar iedereen heeft een roeping om een Christen te zijn, dat is een licht aan het Evangelie getuigenis te geven aan anderen. Jezus zegt: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Amen

De preek voor vanmorgen

Johannes 8: 12

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

παλιν ουν αυτοις ο ιησους ελαλησεν λεγων εγω ειμι το φως του κοσμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηση εν τη σκοτια αλλ εξει το φως της ζωης


Then spoke Jesus again unto them, saying, "I am the Light of the world. He that followeth Me shall not walk in darkness, but shall have the light of life."

Mat. 5: 14

U bent het Licht van de wereld.

υμεις εστε το φως του κοσμου

Ye are the light of the world.


Ye are the light of the world.

The Lord Jesus was with his disciples in the temple on the feast of tabernacles. The remembrance of the travel through the desert. The people made themselves a little hut from branches and leaves. A week long they lived in these to keep the remembrance of this travel. The Jews still have this feast every year. It is one of the three bug fests the Lord has ordained to Israel. Easter – Passover, Pentecost and the feast of tabernacles. Through the ages the ceremonies have changed and were extended. One of the ceremonies was a dance with torches. The temple was illuminated with lots of them. When this ceremony occurs Jesus speaks one of the “I am words”. We find more of them in the gospel of John. In John 8 we read: I am the Light of the world.

Amidst of all the lights in the temple Jesus points to Himself as the Light of the world. As we meet each other for the first time, we give each other a hand and tell each other what our name is. So we make ourselves known to the other. That is what happens here: Jesus makes his name known to us: I am the light of the world.

To understand this, we could think of the sun. It is the fountain of light for us, without the the light, warm and vital power of the sun we can’t live. Well, It is the same with Jesus. Without Him there is no life. He is not a light between others, but He is the Light! He is the perfect source of power.

Everything that lives without Him, far from Him, in neglect of Him is not to be called life. In the Bible it is called death. Since the fall of Adam, mankind has fallen in sin and sin going through to everybody. Paul says in Romans 3: 23: 23  for all have sinned and come short of the glory of God.

We need the Light and Life from heaven to really live for God. Well: Here it is, or better here He is: The Sun of Righteousness: Jesus, the Light of the world. Why is he this Light?

a.   He is the Son of God, He is God Himself. Man and God in one Person. If you know him, you know God, the fountain of life.

b.  Jesus came as the light came in the beginning of creation. God said there be light and the darkness had to disappear. When Jesus came the king of darkness Satan was defeated at the cross of Calvary. At the third day when Jesus resurrected from the grave new light spread about. When Jesus comes in your live, He unveils the darkness of your sins and your live. Then you know what it is to be a sinner.

c.   But He does not come only to unveil your darkness, but to give you light. He has defeated the darkness of sin and death to give away his life to sinners. When you give Him your sins, He gives you His righteousness that you may live in the light of God.

d.  He is then the light of my life, the daily fountain of energy for my life. Psalm 27: The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? The LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?


May I ask you: do You know this savior, who is the light of the world.


Well to those who have learned to know and believe Jesus, that is  the church of Christ. Jesus speaks that other word, we heart from the Bible. Ye are the Light of the world. The church of Christ is given in this world as the Light for the world.

We all understand that this never can mean that the church can replace Christ. Therefore the metaphor, the image of Light is so meaningful. Jesus is the Light of the world. He gives Himself away in believe and trust to people. They are brought in the Light with Him. They do not become a light in themselves, but they are called to reflect the Light of Jesus.

Think about when you drive in a car in the night. The car has two lights in front. The beams are going straight  forward. On the right and left side are little poles with reflectors. When the lights of the car shine on the reflectors, you see them. If there is no light on the reflector it stays dark.

This is the way Christ calls us to reflect His light. And so the Church becomes the light of the world.

Think about the paintings and drawings I showed to you. Christ is the source of Light. The person and His works give life and light. Who comes in the beam of Christ light comes in the Light.

Once when I was in Kobryn, about some orthodox feast, in the evening it was already dark outside. Inside the church there were many candle lights. We were outside and saw the light coming from the inside. I know, the true light from the gospel is very obscured there. But still. The building as a sign of Christianity still reflects some of the light of the gospel.

Christ calls us to follow Him, and promises that we shall not walk in darkness but have the light of life.  The church is called to be the light of the world.

How can the church be the light of the World?

First of all, Calvin says,  Jesus points here upon the apostles and preachers of the Gospel. The light of Christ is first of all and mostly spread through the preaching of the Word of God. In the Bible the light of Christ is given access to the world. Jesus said: it is scripture that testifies from Jesus (John 5: 39). Paul says: it pleased God by the foolishness of preaching to save those who believe. (1 Cor. 1:21)

When Luther was kept hidden in the Wartburg, he translated the New Testament in German. He was convinced that the Light of Christ comes in the world in the Gospel. So all people should have the opportunity to read the Bible. And he also made a little book to summarize the most important things in the Bible. He wrote a Catechism. For children and for adults. The main substance is the Apostle Creed, The ten commandments and the Lord’s Prayer. When he was old, he testifies that he still studies his catechism every day. Not to put the Bible on the second place, but on the contrary to better understand the Bible.

When Calvin started his reformation work, he started at the same time his Institutes of the Christian Religion. This book was meant to teach the people in Christian doctrine and open the road to the Bible. The Bible, the Word of God is perfect, complete. We do not need anything  to add to it. But we need explanation, clarification. This is given through the Holy Spirit. John 16: 13,14: However when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth; for He shall not speak from Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak; and He will show you things to come. He shall glorify Me, for He shall receive of Mine, and shall show it unto you.

The Holy Spirit does normally not work with supernatural and miraculous experiences. He uses instruments.

First He illuminated the apostles and prophets. They wrote down the Word of God in Scripture as He gave them to write it. Then He calls people and gives them clarity and distinction to teach the Bible to others. They are not a source of wisdom and knowledge in themselves, but are illuminated by the Holy Spirit to spread the light of Christ to others, through preaching and instruction.

We believe that The Light of the world is mostly spread through the preaching of the Gospel. Therefore we say that preaching is the core-business of the Church. Pastors have to make preaching the Gospel their most important occupation.  Not long after the Reformation came through the work of the Holy Spirit in Germany, France and Switzerland in several places colleges and Academies arose to instruct and teach young men to study the Bible and preach the Gospel. The oldest university in my country was set up to teach young man to become a preacher, a servant of the Word of God. Verbi Divini minister in Latin.

The calling of God comes in the world through the Word of God. This has to be preached and taught. Along this road God’s calling comes to the world.

This is the calling we hear in the Word of Jesus: You are the Light of the world.

Think a moment about it. Light. Opens up the world around. When there is only darkness, you can’t see a thing. You stumble and fall. When there is no light, there is no life. You can’t grow vegetables in winter. Because there is no light and warmth from the light of the sun.

Well. If people don’t have light. There is no life.

Yeah God let the light of the sun for everybody. And life is going on since Adam and Eve fell out of their perfect state. And there is some light in mankind through what we call Common Grace. We didn’t become devils and demons through sin. But it is not enough to know God. It is not enough to become justified before God. Everybody needs the Light of the world, will he become eternal life, real life as is meant by God when He created us.

Therefore God calls us. To be the reflectors of the Light of the world, Christ.

God’s grace goes out to the world. But He wants to use people in his service. What is the church a wonderful light. Oh yes I know. The church of Christ is divided and corrupted. There are very much sins and shortcomings. We need repentance every time again. But when we see at her calling there is a wonderful light. The light of Christ. We have the most wonderful message for the world.

We live in a secularized world. You could say the ordeals of God are going over the earth. I do not dwell on this now. But you all understand. How can we be a light in this age?

When Israel was in Egypt, one of the plagues was 3 days total darkness. But what do we read in the Bible? but all the children of Israel had light in their dwellings.

Is there light in your houses? Is their light in our churches? We need to hear this word of Jesus every day. You are the light of the world. When I was a very little boy (11 years old) together with my father sitting in the church among the people. The pastor preached about the wise and fool maidens, he cited a children’s verse:

Jesus says that He expects here of us.

That we are like candles burning in the night.

And he wishes that everyone shines to honor Him

You in your small corner and I in the mine.


It was the calling that made my heart want to preach the gospel. Not everybody has a calling to become a pastor, but everybody has a calling to be a Christian, that is a light to give the Gospel witness to others. Jesus says: Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father who is in Heaven. Amen

En zie het was zeer goed. De zevende dag.

In het Russisch heet de zondag Voskresnije. Opstandingsdag.

zaterdag 11 oktober 2014

Plaatjes

Plaatjes

Plaatjes

Zaterdag ontmoeting pastor Wassili

Vandaag hadden we een ontmoeting met de pastor van de gemeente in M. Helaas kan ik geen foto's tonen van de nieuwbouw. Daar had men toch wat zorgen over. Die ziet u later als we thuis zijn. Het was een goede ontmoeting. We zouden het fijn vinden als we ook in deze regio aan humanitaire hulpverlening zouden kunnen doen. Maar voorshands zijn daarvoor nog geen mogelijkheden. Misschien later. We konden een bedrag voor kerkbouw overhandigen aan de pastor. Na nog wat afspraken te hebben gemaakt hebben we nog in het centrum gewandeld. Nu weer terug in het hotel. De meesten zijn een loopje doen bij de rivier. Huib en ik houden ons gemak in de bus. Langzamerhand wordt er gekeken naar het avondeten. We houden het eenvoudig. We hadden een overvloedig ontbijt en een uitgebreide koffietafel. Voorzover de beleefdheid het toeliet hebben we de lunch, die men ons ook nog dacht voor te zetten, naar het gemeenschappelijke diner van morgen verwezen. En dat werd onder hartelijk lachen geaccepteerd. Nu maar hopen dat men toch eigenlijk niet een beetje beledigd is. De uitgeleide was vriendelijk, dus we houden het erop.
Misschien later nog een paar foto's van de wandeling langs de rivier.

Kazachstan zet veertien mensen vast om hun geloof

http://www.rd.nl/1.860949

Typische Wit Russische huizen.

Leninplein

De groep voor de grote held

De grote held

Loopje over het stadsplein

Er wordt gewinkeld en getrouwd op zaterdagmiddag in Mozir. Wij doen een loopje.

Aankomst in de pastorie

Vanmorgen kwamen we aan bij de pastorie na het ontbijt. Maar zij hadden alles klaar staan voor het ontbijt van de gasten. Dus eten. Nu enkel koffie. Maar dat leek ook weer een maaltijd. Tja. We willen natuurlijk niet onbeleefd zijn.

Pastorie

Na het bezoek aan kerk en tuinderij weer bij de dominee. Een bakje zoals u ziet.

Het dagelijks werk van de dominee

De pastor van de gemeente in Mozir is in het dagelijks leven tuinder. In de zomer tomaten en augurken. In de winter een beetje tulpen die verkocht worden met moederdag.

Ontbijt gereed. Iedereen present

vrijdag 10 oktober 2014

En wat deden ze in de vrije tijd?

Een visserijfilm kijken.

Hotel pripyat in Mozyr

Aangekomen in het hotel. Met een klik kunt u er hier iets over lezen.
http://pripyat-mozyr.belhotel.by/?setlng=en
We hebben mooie kamers. Huib is al weer in zijn kombuis. We hopen met een uur te eten. Dan kijken we nog wat in de stad rond en is de dag weer vol. Morgen hopen we de nieuwe kerk in aanbouw te bezoeken. Gesprek met de pastor en gemeenteleden misschien. Later misschien nog meer nieuws.

Aankomst Mazyr

Het ging voorspoedig. Drie uur aangekomen. Dat is 5,5 uur. Nu wachten we op Pjotr.

Nieuwe chauffeur

Even gestopt en van chauffeur gewisseld. Jan zit nu achter het stuur. Het is een lange rechte, slechte weg. De temperatuur is heerlijk. En de zon schijnt. Holland Boys Choir schalt door de bus. Af en toe komt er een vrachtwagen van de andere kant. Soms passeert ons een auto. Het is erg stil op de weg.

We schieten lekker op.

Arie houdt er goed de gang in. We schieten lekker op. Ervaren chauffeur. Hij begint wel behoorlijk te grijzen en zijn kuif kan de kale plakken niet helemaal bedekken, maar sturen gaat nog prima.

Reacties

Het blijkt dat reageren op de pagina niet lukt. Op het gastenboek lukt het wel. Na het bericht te hebben geschreven het blokje bij aanmelden op anoniem en het getal overnemen. Dan moet het lukken. Zet uw naam onder bericht.

Hele gesprekken

Arie de Geus wil ook wel eens de bus sturen.

Op weg naar Mozyr

We hadden een heerlijke nacht. 7 uur was iedereen present. Tassen in de bus en een bakje gedaan. 8.30 ontbijt. Nu op de 'snelweg' naar Mozyr. Verwachte aankomst rond 4 uur. Arie Mes. las vanmorgen 1 kor. 13. En een meditatie over doemdenken. Als we in de liefde van Christus bewaard worden, dan zullen we ondanks de moeiten en strijd mogen volharden tot het einde en niet omkomen.
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. -- Johannes 15:4-5 -- http://www.dawo.nl/3950

donderdag 9 oktober 2014

Reacties

Er schijnt een probleem te zijn met het gastenboek. Misschien lukt het wel om onder aan de pagina te reageren.

Weeshuis voor jonge kinderen

Aan het eind van de middag nog een kort bezoek aan een weeshuis in Kobryn. De kinderen zijn van 3 tot 6 jaar. Het tehuis krijgt al hulp van Charite. Maar nu gingen we langs met wat cadeautjes.

Plaatjes
Het was schoon. Goed verzorgd. Maar er bleek aan veel gebrek. 
Overigens ook inzicht in moderne therapieën m.b.t. bezigheid etc.