Pagina's

dinsdag 22 augustus 2017

Actie Minsk

In de kerkbode van de hervormde gemeente stond er een stukje over de actie voor Minsk. Inmiddels mochten we bijna € 1.800 ontvangen. Er staat nog wat open, maar met de bijdrage van € 5.000 van de werkgroep Elburg  is het bedrag nu € 6.800. We zijn dus nog op zoek naar een deel. We zijn alle gevers heel dankbaar. We mogen belijden dat Koninkrijk van God doorbreekt in deze wereld. Niet door uiterlijk vertoon, maar Jezus gaat uit in de heggen en steggen en verzameld de verlorenen en brengt ze door de verkondiging van het evangelie in het huis van Zijn Vader.

De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

Videopagina aangemaakt

Na wat getest te hebben is er een pagina aan het menu toegevoegd. Het is de pagina video

Op deze manier kunnen we misschien nog iets meer van onze transporten laten meebeleven en zo een indruk krijgen dat de hulp aan Wit Rusland nog altijd nodig is en dat uw bijdragen goed terecht komen.

maandag 21 augustus 2017

Nieuw beeldmateriaal.

Op de pagina Overig Beeldmateriaal probeer ik de komende tijd nog wat herinneringen te laten zien. Kijk af en toe eens. Ook voor degenen die meegingen leuk om terug te zien. Maar natuurlijk vooral bedoeld om een indruk te geven aan u als belangstellende lezer.

zondag 20 augustus 2017

Nieuwe sponsor

Laatst kon u al zien dat de firma Jongeneel nu al weer bereid is gevonden ons te helpen met een oplegger.
Al jaren mogen we een oplegger van de firma Gebr. de Mooy uit Rijnsburg gebruiken. U kent de kleuren van de oplegger ondertussen wel. Tweemaal per jaar rijdt hij mee in ons transport.


U ziet de rode truck voor de oplegger. Dat is van een sponsor die zelf met ons meegaat. Huig Harteveld. Al weer heel wat jaren trekt Huig met ons op in de werkgroep. Vorig jaar moest hij helaas door ziekte verstek laten gaan, maar nu hoopt hij weer van de partij te zijn.

En uit Rhoon kregen we nu via Arie de Geus het bericht dat ook de firma Hovetra bv ons een truck ter beschikking stelt.

We zijn onze sponsors heel dankbaar voor de geboden hulp. Zo kunnen we veel van onze sponsorgelden gebruiken voor directe hulp bij onze projecten.  

zaterdag 19 augustus 2017

Pastor Wassili Bilas

In Mozyr leerden we een aantal jaren geleden Pastor Wassili kennen. We waren gevraagd hen een bezoek te brengen en contacten op te zetten. Inmiddels zijn we er verschillende keren geweest. Ook afgelopen voorjaar was ik er nog kort op bezoek. De pastor deed zijn werk met grote inzet en hoewel we elkaar amper verstonden ontstond een vriendschapsband. In onze vakantie bereikte me het bericht dat hij door een infarct overleden was. Hij was getrouwd met Anna en hen werden 4 kinderen geschonken.
We hebben als werkgroep en mede namens u een brief geschreven aan de gemeente. Die drukken we hier af.

Geliefde gemeente van Jezus Christus te Mozyr,
Al weer meer dan een maand geleden kreeg ik het bericht te horen dat uw geliefde voorganger Wassili Bilas (василий билас) was ontslapen in zijn Heere en Heiland. Ik was niet eerder in de gelegenheid te reageren en wilde u nu een condoleance en groet schrijven.
Als de voorganger van de gemeente overlijdt, gaat er een schok door de gemeente. Immers de verkondiging van het Evangelie en de pastorale zorg voor de schapen hangt aan de van God gegeven prediker. Ook zijn we betrokken bij de persoon van de voorganger. Hij is ons door het verkondigde Woord lief geworden. We hebben hem ontvangen als een man van God en hij mag ons voorgaan achter de Heiland aan. Dan bloeit er ook liefde op voor de man van God gezonden. Daarom raakt zijn overlijden diep.
Daarom wil ik u als gemeente allereerst van harte Gods zegen toewensen. En de genade van de Heere toebidden. We hebben het gezin van Wasilli en u als gemeente vele malen opgedragen in onze gebeden tot de Heere, onze God.
We mochten als werkgroep Katwijk, maar ook ik als persoon, Wassili leren kennen als een getrouw dienaar van de Heere. Diep respect vervulde me als ik er aan dacht dat hij de gemeente leidde naast zijn dagelijkse werk tot onderhoud van zijn gezin. En dat alles met grote vreugde en blijdschap. Immens heeft me zijn hartelijkheid en grote belangstelling getroffen. Hoewel we moeilijk een woord van hart tot hart met elkaar konden wisselen vanwege de taalbarrière, ervoer ik hem als een vriend. Gedachtig ook aan de hartelijke ontvangsten in zijn huis en gezin.
In het bijzonder was ik geraakt door de ernst en gunning die er spraken uit zijn prediking. Hoewel ik er niet alles van verstond, raakte me bij de inhoud van de prediking ook de blik in zijn ogen en zijn hartelijke betrokkenheid met u als gemeente. Ik zie hem als het ware nog voor me staande in de preekstoel.
We mogen geloven dat de Heere zijn kinderen thuishaalt. Zo ook Wassili. Paulus schrijft het aan de Thessalonisenzen: 1 Thess. 4 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
(15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
18 Итак утешайте друг друга сими словами. )
Laat ook daarin de troost gelegen zijn: dan zullen we altijd bij de Heere zijn.
Daarin ligt voor ons allen ook een ernstige waarschuwing. Zullen we dan bij de Heere zijn? Zijn we bereid, als ook wij plotseling voor de rechterstoel van de Heere moeten verschijnen? Zijn we geborgen achter het bloed van het Lam? Is onze schuld voor God verzoend en hebben we vrede door Christus met Hem?
Laten we niet wachten en denken het heeft wel tijd. Heden zo gij zijn stem hoort! Zoekt de Heere en leeft.
Jonge mensen. Ik hoef jullie niet te vertellen, hoe lief pastor Wassili jullie had. Hij was voor jullie altijd aanspreekbaar. Hij maakte tijd en had warme belangstelling. Uit alles bleek dat hij jullie de weg naar de Heere jezus wilde wijzen. Vergeet dat nooit. Draag het mee in je hart. De Heere gaf jullie een pastor en vriend op de levensweg. Hij wil niets liever dan dat jullie je hart aan de Heere geven en dat je voor Jezus op de knieën komt. Weet toch hoe genegen de Heere is je zalig te maken.
Geliefde gemeente, we hopen elkaar zo de Heere wil later weer te ontmoeten. We denken met dankbaarheid aan uw liefde en genegenheid. De Heere geve u opnieuw een dienaar van het Goddelijke Woord. Laat dat ons aller gebed zijn.
De Heere zij u allen genadig en geve u zijn vrede.
Met hoogachting
Pastor Jan Geene,
Katwijk
Werkgroep Charité Katwijk aan zee

Na het transport in november 2016 heb ik Wassili en zijn gezin en gemeente nog bezocht. Een indruk van de gemeente.

Leuk om te kijken! En u begrijpt... bij te dragen!

Hoe hou je een blog zo aan de praat dat men er naar kijkt. Een hele opgave. Misschien vindt u het leuk om een filmpje te kijken of naar muziek te luisteren. Dat kan ook op dit blog. Hier.

Of het lukt om tot na onze terugkeer beeldmateriaal op het blog te zetten weet ik niet. Maar ik doe mijn best. Af en toe een filmpje zal wel lukken.

We willen graag dat u aan ons werk denkt. Nog beter dat u het in uw gebeden gedenkt. En als het kan door een gift iets schenkt. Op de voorpagina staat het rekeningnummer. 


Charitébus in de truckrun

Gerrit Kloos reed zaterdag rond in de Charitébus. In de stoet van de truckrun. Een paar plaatjes. Kun u zien dat de bus bijna helemaal volgeplakt is met stickers van onze sponsoren. Ook hen zijn we erkentelijk voor hun steun.


En zo te zien heeft Gerrit het ook naar zijn zin.


Arie zette het op de film 

Kerkdienst in Minsk. Союз с Христом в Его воскресении (23.04.2017)

vrijdag 18 augustus 2017

Veel goederen staan gereed.


Er wordt hard gewerkt in de schuur. Huib onze "dambaas" verpakt veel goederen in grote dozen die dan weer worden geseald op een pallet. Zo staat het gereed voor transport. Uit Barendrecht kwamen er ook veel dozen met kleding. In de bus is daar al vast een plaats voor gemaakt. IJS Kloos helpt met het vastzetten van de lading en zo kwam de lading in de bus. De foto's zijn hier en daar een beetje bewogen. Er werd zo vlug gewerkt en mijn camera stond niet op actie-foto's. 😎
Ook een paar plaatjes uit de schuur. Zo kunt u zien wat er allemaal staat. Het is voor meer dan 2 opleggers en de bus. Op een later moment aandacht voor de laadlijsten.

donderdag 17 augustus 2017

Waar komt het allemaal vandaan? Al die goederen?


Veel kleding gaat er door de handen van onze "dambaas" Huib Hoek. Zakken en dozen vol.
Bijna alles wordt overgepakt in handzame dozen, die vervolgens op pallets worden geladen. Zo wordt er effectief geladen en snel gelost in Belarus. De dozen vinden in Belarus weer een bestemming. Onze Huib nadert de 80. En hij is nog bijna dagelijks in de schuur op werkdagen. Soms ook moet een zaterdagmiddag er aan gelovven. Zoals bijvoorbeeld die keer dat we de bus bijna vol hadden met dozen kleding die we kregen na de verkoping van de Gereformeerde Gemeente in Lisse. Mooie kleding, dassen, mutsen en schoenen die in Belarus een bestemming vinden. Fijn dat we mogen delen. Ook komt er kleding van andere werkgroepen in het land soms naar Katwijk. Het wordt dan door ons op de plaats van bestemming gebracht. Dit jaar hebben we weer een hele lading uit Barendrecht, Hoevelaken en Doetinchem.
Van Lisse hier een paar plaatjes. Ik kreeg in die tijd ook plaatjes van kerkbouw in Belarus. Ik noem geen plaatsnaam. Het was in de dagen rond Pasen. Uit Belarus kwamen toen verschillende Paasgroeten als antwoord op de groet die ik zelf aan verschillende gemeenten en personen stuurde.

Kerstgroeten door Miloserde aan kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden.


We werken in Kobryn veel samen met de stichting Miloserde van Valentina Yakubets. Zij geeft leiding aan deze stichting die in het russisch dezelfde naam draagt als onze Nederlandse stichting Charité. Het betekent: barmhartigheid. Met de kerstdagen wordt er geprobeerd om aan de kinderen in de regio die in moeilijke omstandigheden verkeren een kerstpakket te brengen. U ziet een militair uitziend persoon op de foto's. het is een politie-agent die de stichting goed gezind is en vaak met kinderen in klem-situatie in aanraking komt. Hij werd gevraagd te helpen bij de uitdeling. Dat maakt het allemaal wat gemakkelijker en geeft ook vertrouwen bij ouders en burgerlijke overheid. Ook hiervan wat beelden. We hebben geprobeerd hierbij te helpen en de kinderen van de Rehobothschool te Katwijk aan Zee maakten dozen klaar die ook aan deze kinderen werden uitgedeeld.
/>