Pagina's

vrijdag 2 oktober 2020

Zingende vrienden.

 Voor bezoekers geen onbekende plaats. Maar voor u allemaal een indruk van de zang van veel van onze vrienden. Voor wie het niet direct verstaat. Het is in het Belarussisch. Lastig dialect. 😁
woensdag 30 september 2020

Transport naar Vojgany.

 Ik schreef al iets over de hulpvragen in Vojgany. Het tehuis voor ouderen "Familiehaven".

De directeur is Jelena Valentinova. Links op de foto. De dame rechts is onze tolk Alla.


In het huis werkten vorig jaar ongeveer 10 dames en heren. Dat was na het rampjaar voor Jelena en haar werk. Het bleef maar ternauwernood in stand. Toen waren er ongeveer 20 bewoners. Maar sindsdien heeft Jelena met haar team een geweldige krachtsinspanning gedaan en zijn er al weer meer bewoners bijgekomen. Ook mensen uit de directe omgeving van het huis, maar soms ook uit andere delen van het land. Misschien krijgen we binnenkort wel up-to-date getallen door van Jelena.

We hopen dat het mogelijk zal zijn om in de week van 15 oktober een vrachtwagen te laden voor transport naar Vojgany. We hebben Jelena gevraagd om ook voor kinderen van gezinnen in moeilijke omstandigheden iets te doen. Inmiddels zijn aan haar zorgen ook 200 kinderen uit de omgeving toevertrouwd. Georgi en Irina uit Minsk zijn vrienden van Jelena. Ook zij zijn bij onze projecten betrokken. "Een mens zal niet bij brood alleen leven", zegt de Heere Jezus immers in het Evangelie. We hopen en bidden dat de grenzen open blijven en de vrachtwagen zal kunnen rijden en veilig de lading in Vojgany kan brengen. We hebben inmiddels twee wasmachines. Mocht u er nu nog een hebben die u wilde doneren dan willen we die graag hebben. Hij kan nog mee, maar anders ook naar Kobryn, waar ook zulke hulpvragen zijn. Zie elders op het blog waar we behoefte aan hebben. 

Zo hopen we het werk van de mensen rondom "Familiehaven" te ondersteunen. Doet u mee! Rechts op het blog ziet u ons bankrekeningnummer. Wendy, onze penningmeester moet heel precies omgaan met de maatregelen vanwege haar broze gezondheid, maar de boeken worden door haar prima bijgehouden en zo draagt ze haar steen in deze tijd in stilte bij.


Een lading goederen van Vegro!

 We leven in een rijk land. Dat komt op allerlei manieren tot uiting. er blijft veel over van wat we produceren, gebruiken en dan weer vervangen. Soms omdat het kapot is. dan gaat het naar de vuilnis of wordt gerecycled. Soms is het uit de mode, of hebben we hetzelfde maar dan elektrisch aangedreven, of computergestuurd. Soms is het aan vervanging toe. Dan doen we heel de school, heel de afdeling etc. Dan zijn er nog een aantal zaken helemaal geod, maar kiezen we voor één kleur, eé'n design etc.

Voor de mensen in landen waar een gebrek aan alles is, zijn deze gebruikte materialen nog prima te gebruiken. Als het om ziekenhuisbedden, rollators, rolstoelen gaat dan zijn die allemaal goed nagekeken en functioneren prima. Hier en daar een buts of een kale plek. Maar verantwoord om te gebruiken.

Zo kregen we van de firma Vegro weer een hele lading die Huig met zijn vrachtwagen naar de schuur bracht. Samen met Huib en Teun kwam alles in de schuur weer op zijn plaats in afwachting van het transport. Hier wat plaatjes van de lading.

U begrijpt wij zijn de firma Vegro heel erkentelijk voor hun gedoneerde goederen. En Henk Messemaker is onze man daar. Daar hebben we al heel lang goede contacten mee en hij denkt steeds aan ons.
donderdag 24 september 2020

Inzamelingsdag in de W. Sluyterstraat.

 Zaterdagmorgen 26 september staat Huig weer op zijn post.

Willy Sluyterstraat, Katwijk aan Zee!  10.00 - 11.30 uurWe zamelen weer in voor hulp in Belarus.

Heren-, dames- en kinderkleding, schoeisel,

lakens, dekens, babykleding. Therapeutische

hulpmiddelen als wandelstokken,

krukken, rollators, rolstoelen, oefenapparatuur,

etc.

En een wasmachine. 😐

Hulp gevraagd.

 Als je niets probeert, dan komt het er ook niet. Dus...

Ik wil u een en ander vertellen over het verzorgingstehuis "Familiehaven" in Vojgany. Op dit blog kunt u er van alles op lezen. Maar ik roep hier het een en ander in herinnering.

We zijn als werkgroep nu verschillende keren in Vojgany geweest met hulpgoederen. Jelena zag de nood van de ouderen mensen in het dorp waar haar moeder als dokter had gewerkt en werd met hen bewogen. Ze kreeg een oud schoolgebouw in gebruik en begon met vrijwilligers en leningen van bekenden een tehuis voor deze ouderen. Ze had contact met Irina uit Minsk, die wij weer kennen van ontmoetingen in de grote stad op zondagen. Ze bracht ons bij Jelena en samen met anderen kwam de hulp op gang.

we keken beschaamd in het rond, toen we er de eerste keer kwamen. Ik laat u wat plaatjes zien.Jelena kwam door onheuse bejegening in de gevangenis terecht. En na een straf van 2 jaar mocht ze daar weer uit komen. Daarna werd ze volledig gerehabiliteerd en de verantwoordelijken voor haar arrestatie en proces werden zelf gestraft.
We weten uit de media wat er allemaal aan de hand is in Belarus. Maar deze oudere mensen hebben daar geen weet van. Ze hebben zorg en liefde nodig. Je zou denken dat Jelena na haar gevangenschap er de brui aan zou hebben gegeven. Ik stop er mee. Maar nee, ze kreeg moed en vertrouwen om verder te gaan. Met nieuw elan.

We mochten afgelopen jaar weer goederen brengen en Jelena was druk met het organiseren van hulp voor de bewoners en voor anderen in het dorp die in armelijke omstandigheden leven. Kijkt u maar eens terug naar de foto's van 2019 op dit blog.

Ik laat u wat nieuwe plaatjes zien. Doordat we goederen brachten kon het weinige geld dat er binnenkomt gebruikt kon worden voor andere zaken.


Zo kreeg alles een rustige tint en een gemoedelijke sfeer. Er waren rolstoelen en bedden. Rollators en veel andere goederen. Daarmee werd geld bespaart om te schilderen. 

Vorig jaar konden we al een wasmachine brengen en heel veel waspoeder. Maar ja. 40 bewoners en veel van hen bedlegerig. Dat is heel wat was in een week. Wat is dan een paar gewone huishoudwasmachines? We zijn op zoek naar nog een wasmachine er bij! Of 2...

Wassen gaat zo. 

En ja. Wat nu? Wel misschien was u van plan nadat u een nieuwe machine kocht om de gebruikte maar nog goed functionerende op marktplaats te zetten. Of was er na een verhuizing naar het verzorgingshuis geen wasmachine meer nodig. Waar gaat ie heen? ja wij hebben er allemaal zelf al een. Hup op marktplaats of een opkoper. 

Misschien.... Wij brengen hem voor u naar Vojgany. En als u wilt krijgt u een foto om aan de muur te hangen. En dan kunt u aan iedereen die vraagt: "wat is dat nu?" , vertellen oh dat is een wasmachine in Belarus. heb je misschien ook nog zo'n ding overstaan. Of weet u een andere oplossing? Ik probeer maar.
dinsdag 22 september 2020

Jaarthema 2020 - 2021

Begin van de herfst 2020

Gewoonlijk bereiden we in deze tijd van het jaar ons transport voor dat we doorgaans in oktober/november houden. Dit jaar is alles anders. Ook de voorbereiding. We proberen op dit moment 2 transporten te verzorgen naar Belarus. Dit zal worden verzorgd door een expediteur uit Kobryn met Wit-Russische chauffeurs en een Wit-Russische vrachtwagen. 

1. Naar Vojgany. Verwacht vertrek 15 oktober 2020

2 Naar Kobryn. Verwacht vertrek 6 november 2020

Alles is onder voorbehoud. We proberen de mensen aan wie onze partners in Belarus hulp verlenen te blijven steunen. Ook in deze tijd van Corona en in Belarus grote maatschappelijke onrust. Onze partners zitten te springen om hulp. De winter komt er aan en er is kleding nodig. In de tehuizen is een voortdurende behoefte aan ondersteunende middelen. Jelena uit Vojgany dat er nu een groep van 200 kinderen aan hun zorgen is toevertrouwd. We gaan proberen ook daar kinderkleding en andere zaken te brengen.

het transport kan zomaar op het laatste moment worden afgeblazen. Omdat de grens sluit? Of de Corona zo oplaait dat het onmogelijk is om te vervoeren?? we weten niet wat de toekomst brengt.

Als we ons voorbereiden op een nieuw transport kiezen we ook altijd een jaarthema. Dat loopt dan weer tot oktober/november in het nieuwe jaar. Dit jaar hebben we niet zozeer een thema, maar stellen we een oproep centraal. Een Woord van de Heere Jezus met een blijvende roeping voor ons allen: De armen hebt u altijd bij u! Ik schreef er een korte overdenking bij.

 “de armen hebt u altijd bij u” Marcus 14: 7 (1 – 11)

De reformator Calvijn schrijft bij deze tekst, dat de Heere wil dat wij onszelf en al het onze aan Hem wijden. Maar dat is een geestelijke dienst. Dat brengt voor ons geen kosten met zich mee. De Heere vraagt van ons geen offers voor Zichzelf. Maar, zo legt Calvijn uit: de Heere “wil liever dat wij, wat het bijgeloof dwaas in zijn dienst verspilt, aan de armen ten koste leggen.” Dat is wel een kritisch woord van de reformator. Hij wijst natuurlijk op het vele geld dat in zijn dagen door de kerkelijke overheden besteed werd aan het bouwen van grote en prachtige kerken, en door de mensen met het branden van kaarsen en dergelijke werd gedacht een offer aan God te zijn. Ook voor ons vandaag een woord om met aandacht te lezen. Soberheid en matigheid zal onze levens kenmerken. En blijft er dan bij ons niet heel veel te besteden over? De armen hebt u altijd bij u.

De Heere Jezus wordt gezalfd door een vrouw. Johannes schrijft dat het Maria is, de zuster van Martha en Lazarus. Van haar zal gesproken worden, zegt de Heere Jezus, overal waar het Evangelie verkondigd wordt. Ze heeft het gedaan uit de liefde die in haar hart was uitgestort. Straks zal ze de Heiland niet meer bij zich hebben, Hij gaat sterven. Maar de daad van deze vrouw, die in nauw verband staat met het woord van Jezus gaat de wereld over. Hoe zullen we de liefde voor de Heiland tonen. De armen hebt u altijd bij u. De discipelen bestraffen de daad van de vrouw. Maar zij geeft ons een voorbeeld om altijd onze liefde aan de Heiland te tonen. Hij is nu in de hemel. Hem liefhebben en eren krijgt nu een uitingsvorm. Hem eren wij met lofgezangen. Hem geven wij ons leven ten offer. Toch? En dat wat Hij ons geeft, geven we door. In Woord en Daad.

Wat mag Christus’ aanvaarding van de liefdedaad van Maria aan de Heiland ons bemoedigen. We mogen de armen in Christus’ Naam dienen met onze gaven en talenten, met ons geld en onze tijd. Juist als we net als Maria hebben verstaan, dat Hij voor ons Zichzelf geheel en al, met lichaam en ziel, gegeven heeft. Zo mogen we in dienst staan van de Heiland. En geloof hebben dat we Christus onze liefde en eer mogen bewijzen, in de armen die Hij bij ons gegeven heeft.

Ter overweging:

1.      1.  Kunnen de beelden van eenvoudige kerken en kapellen, die we te zien krijgen uit ontwikkelingsgebieden, ons ook iets leren?

2.      2.  Dankt u de Heere, dat u betrokken mag zijn bij Zijn wereldwijde werk om armen het Evangelie te verkondigen en met hen te delen?

3.      3. In de eerste eeuwen van de christelijke kerk werd het Evangelie in het bijzonder verspreid door de kloosters. Waar armen werden gevoed en zieken verzorgd. Laat het ons vandaag mogen bemoedigen voort te gaan, ook als iedereen zegt dat het een druppel op een gloeiende plaat is. De Heere is met ontferming bewogen over de scharen die geen Herder hebben.
JG

maandag 21 september 2020

Kerstkaartenactie

 In de lijst met pagina's boven dit bericht staat een nieuw kopje. Kerstkaartenactie. Als u daarop klikt komt u op een andere pagina waar u alles kunt lezen over deze actie die geheel ten goede komt aan ons werk voor Belarus. We gaan ook nog proberen om de tekst in het Russisch erop te zetten. Dan kunt u ook een kerstgroet sturen aan mensen in Belarus of een ander Russisch-sprekend land. 


U kunt hier de kaarten bekijken en bestellen!
zaterdag 25 juli 2020

Veelbelovende inzameling!

Vanmorgen was Huig weer present in de W. Sluyterstraat voor de inzameling van gebruikte kleding en goederen. En hij meldde na afloop: "90 zakken, 15 dozen met kleding, 2 rollators wat medische spullen en 3 bedden en €50". Vakantietijd en toch een geweldige opbrengst. We zijn de gevers dankbaar voor het vertrouwen dat hun kleding een goede bestemming krijgt. 


We weten nog niet precies hoe we ons najaarstransport gaan organiseren. Het plan is om zowel in Kobryn als in Vojgany goederen te brengen. Maar of we dat zelf wegbrengen of dat we het transport weer laten verzorgen, weten we nog niet. Door gebruik te maken van een onderneming die terug-vracht aanneemt, kunnen we relatief goedkoop goederen naar Belarus laten brengen. Nooit zo goedkoop als we een groot deel van het transport gesponsord krijgen door ondernemingen die ons materieel ter beschikking stellen, maar de kosten zijn lager dan zelf materieel huren en brandstof en tolkosten betalen.
Gezien de Corona-crises is het nu nog niet te overzien wat er in november mogelijk is. Dus dat bezien we op een later tijdstip.
We gaan door met het inzamelen van goederen. Binnenkort zal ik iets schrijven over andere zaken dan kleding, huisraad en medische artikelen die we inzamelen. 

Maar laat ik nu al wel het een en ander noemen ( je weet maar nooit wat u deze zomer hier of daar tegen het lijf loopt?).....

1. Voor de verbouw en renovatie in Vojgany zijn we op zoek naar gereedschap. Boormachines, klopboor, cirkelzaag, etc. etc. 

Misschien wordt er op het werk een investering in nieuw gereedschap gedaan en is de werkgever bereid het gebruikte maar nog goede materiaal te doneren voor Charité. Vaak wordt het voor weinig verkocht aan partijhandelaren, maar men zou er ook een goede daad mee kunnen doen. U bent misschien die ondernemer, of de werknemer die een goed woordje voor ons wil doen. Als het helpt willen we de bedelactie ondersteunen door een praatje te komen maken.

2. Voor de school in Antopal zijn we op zoek naar pottenbakkersklei. het is een school voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daar heeft men uit Polen draaistoelen en een beperkte hoeveelheid klei gekregen. Maar de klei is op en de draaistoelen staan nagenoeg stil.

3.  Voor deze zelfde school zoeken we ook naar meubilair en aanverwante zaken uit een technische school. Misschien is er iemand die daar contacten heeft. Bij renovaties gaat er soms heel veel materiaal weg. We krijgen ook veel gebruikte meubelen voor basisscholen. Wie weet de weg.

Later hoop ik meer te schrijven over de projecten.

zaterdag 4 juli 2020

Inzameling kleding weer een groot succes.

Zaterdag 27 juni was Huig Hartevelt Jr. weer paraat in de garagebox in de W. Sluyterstraat. Toen kwamen er al heel wat mensen langs De oogst van die dag was 82 zakken kleding en 2 kinderbedjes. En zaterdag 4 juli waren het 115 zakken kleding en 4 dozen verbandmiddelen. 


Prachtig dat ook een heel aantal mensen begrijpt dat we dat allemaal niet achter op de fiets naar Belarus kunnen brengen. En daarom ook een bijdrage geven voor het transport. Zo kon Huig €20 en €40 verantwoordden bij onze penningmeester Wendy van Duijn. 

De goederen worden weer verzameld in de schuur aan de Katwijkerweg en daar verpakt en gereed gemaakt voor het transport. 

Dat het werk van onze vrijwilligers niet aan de aandacht van onze koning ontsnapt, is mooi om te merken. Vorig jaar werd Arie Messemaker gedecoreerd. Dit jaar ontving onze nestor een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Huib Hoek kreeg afgelopen week de versierselen opgespeld door zijn Jany. De burgemeester moest immers op 1,5 meter afstand blijven. Die had even voor Koningsdag hem op de hoogte mogen stellen dat het Zijne Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd had hem te benoemen in de orde van Oranje Nassau. En nu werden de versierselen uitgereikt.
We feliciteren onze "Dambaas" met de onderscheiding.

Vanaf nu kunt u weer de laatste zaterdag van de maand kleding inleveren in de W. Sluyterstraat. Eerstvolgende keer is: zaterdag 25 juli D.V.

Er is ook de mogelijkheid om goederen
te brengen in de schuur aan de Katwijkerweg
1 in Valkenburg. Geregeld is er iemand
in de middag tussen 3 en half 5. Daarom
moet u een afspraak maken via telefoon!
0651809979 of 0611092491. Dan hoort u of
er iemand in de schuur is.

woensdag 24 juni 2020

Inzameling hulpgoederen weer van start.


We zamelen weer in voor hulp in Belarus.
Heren-, dames- en kinderkleding, schoeisel,
lakens, dekens, babykleding. Therapeutische
hulpmiddelen als wandelstokken,
krukken, rollators, rolstoelen, oefenapparatuur,
etc.

We hebben de schuur aan kant en daarom
beginnen we weer met de inname van goederen.
In de W. Sluiterstraat 2, de garagebox
aan uw rechterhand als u van de Duinstraat
komt. Zaterdagmorgen van 10.00 tot
11.30 uur. Data: 27 juni en 4 juli. Daarna
weer de laatste zaterdag van de maand. 25
juli enzovoort.Er is ook de mogelijkheid om goederen
te brengen in de schuur aan de Katwijkerweg
1 in Valkenburg. Geregeld is er iemand
in de middag tussen 3 en half 5. Daarom
moet u een afspraak maken via telefoon!
0651809979 of 0611092491. Dan hoort u of
er iemand in de schuur is.

U begrijpt dat onze acties ook
geld kosten. Mocht u willen bijdragen:
Charité werkgroep Katwijk, 
NL 57 RABO 0391 8515 78

We hopen in november weer een transport te kunnen organiseren. Onze voorraad kleding is op, dus we kunnen heel wat gebruiken. Maar gelukkig hebben we nog een aantal maanden om te sparen. Er is al nieuwe voorraad die klaar staat om verpakt te worden. En mogelijk komt er ook nog wel iets van andere werkgroepen in het land.

Voorts is er nog veel ander materiaal als bedden, rollators, rolstoelen etc. Ook nog veel bureaustoelen en tafels en schoolmeubilair. Dus een begin is er zeker. Maar als we net als andere jaren met twee vrachtwagens gaan, kunnen we nog heel veel kleding etc. meenemen.

maandag 8 juni 2020

Hulpgoederen op de plaats van bestemming aangekomen!

Vanmorgen kwam het bericht dat de vrachtwagen met hulpgoederen in Kobryn is aangekomen. Zaterdag duurde het allemaal wat langer op de grens vanwege de corona maatregelen. Dat betekende onder andere dat de chauffeur pas gisteren (zondag) het douane terrein mocht verlaten. Toen kon hij naar huis. En nu vanmorgen om 8.30 uur lokale tijd kon er worden begonnen met lossen. Hier wat beelden van de schuur en de lading.
  

                                                 En dan is alles uit de vrachtwagen en staat er weer heel wat in de loods van Valentina.
zaterdag 6 juni 2020

Transport aangekomen op het grondgebied van de Republiek Belarus

Vannacht passeerde de chauffeur met ons transport de Poolse grens en staat sinds vannacht te wachten tot hij wordt binnengelaten. Hopen maar dat het een beetje mag opschieten. De goederen zijn nu in handen van de douane. Dat blijven ze totdat alles wordt vrijgegeven. Dat duurt meestal een maand of anderhalf. Dan zal Valentina na de lockdown die nu voor het verdeelcentrum geldt, de goederen kunnen gaan verdelen.

Bekende beelden uit het verleden roepen herinneringen op, maar geven ook een indruk hoe het zal gaan en voor wie het bestemd is.