Pagina's

zaterdag 14 oktober 2023

Kerstkaarten voor hulp aan medechristenen in Belarus (Wit Rusland).

Draag bij om ons werk ten behoeve van de niet-geregistreerde Evangelie-christenen / Baptisten mogelijk te maken. Doe mee en bestel kerstkaarten die speciaal voor onze stichting gemaakt zijn en waarvan de opbrengst ten goede komt aan ons werk.

Via deze link kunt u bestellen.


We blijven met onze broeders en zuster verbonden.

Het is voor ons niet mogelijk in deze moeilijke tijden transporten te organiseren. Sinds de schuur is afgebrand hebben we ook nog geen mogelijkheid gezien weer met inzamelen van goederen te beginnen. Er is nu wel een plats gevonden voor opslag, maar de omstandigheden in Belarus zijn sinds de oorlog in Oekraïne zo veranderd, dat we geen mogelijkheden zien om dat op korte termijn weer op te starten.

Een en ander betekent niet dat we ons werk niet meer voortzetten. Het gebeurt alleen op kleinere schaal en transporten moeten voorshands wachten. Ook is er in Belarus van alles veranderd in regelgeving en is onze contactpersoon ondertussen gepensioneerd en moest haar inspanningen staken.

Het bejaardentehuis in Vojgany heeft ondertussen een andere locatie betrokken en we weten niet hoe of wat er daar verder gedaan wordt.

Maar onze contacten met de niet-geregistreerde Evangeliechristenen-Baptisten  worden in stand gehouden. Kortgeleden gingen een aantal bestuursleden naar Minsk. Ds. van Zwet deed er verslag van in het Reformatorisch Dagblad. Ik schrijf het voor u af: 

Nieuw huis van gebed in Minsk

KERK & RELIGIE | IMPRESSIE

De ingebruikname van een kerkgebouw is een bijzonder moment. Stichting Charité kreeg een uitnodiging van de niet-geregistreerde baptistengemeente in Minsk om de opening van haar nieuwe bedehuis bij te wonen.

De stichting onderhoudt al meer dan dertig jaar contact met de gemeente in Minsk en met andere gemeenten in Wit-Rusland (Belarus). Daar hoort ook de ondersteuning van de bouw van een nieuw kerkgebouw bij. Na ruim tien jaar biddend sparen en bouwen was het afgelopen weekend dan zover. Een prachtig en royaal gebouw stond klaar om in gebruik te worden genomen. Hier kunnen kerkdiensten plaatsvinden, conferenties worden belegd en is er slaapgelegenheid voor gasten.

19675442.JPG
Ds. A.L. van Zwet in 2014. beeld RD, Anton Dommerholt

Een delegatie reisde op vrijdag 15 september af om de ingebruikname van dit Godshuis mee te maken. De afvaardiging van Stichting Charité bestond uit Peter Kraaijeveld (voorzitter), Anke van Vlastuin (secretaris en vertaler), Johan Bulten (coördinator), Ria van der Ploeg (penningmeester) en ds. A.L. van Zwet (adviseur).

Helaas kon er vanwege de westerse sancties tegen Wit-Rusland –dat de Russische oorlog tegen Oekraïne steunt– niet rechtstreeks naar Minsk worden gevlogen. De reisroute werd daarmee omslachtig en duurde lang. Na aankomst op het vliegveld in Warschau in Polen werden we opgehaald door broeder Pjotr Janus uit Minsk. Er volgde een rit, met een lange wachttijd bij de grens.

Herkenbaar

Het was de moeite waard. Dat mochten we zondagmorgen ervaren. Bij het naderen van het kerkgebouw was al merkbaar en zichtbaar dat er iets bijzonders aan de hand was. Opmerkelijk was het grote aantal jongeren en jonge gezinnen dat rondom het kerkgebouw verzameld was. Zoals altijd herkenbaar: niet alleen uiterlijk, maar ook in hartelijke, liefdevolle gastvrijheid.

Jongeren en ouderen vulden de ruimte in de kerk. Het werd zo vol, dat mensen moesten staan en kinderen op trappen zaten. Koor- en gemeentezang wisselden elkaar af en daarnaast ging het Woord van God open. Ds. Van Zwet sprak woorden uit 1 Petrus 2:1-10. De preek ging over de kostbare Hoeksteen Jezus Christus, waarop levende stenen worden gebouwd tot een geestelijk huis, waar geestelijke offeranden worden gebracht.

De voorzitter van de centrale broederraad uit Moskou, broeder Nikolai Stepanovitsj, stond stil bij Markus 11:17: „Mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden allen volken.” Met eenvoudige en tegelijk krachtige woorden sprak hij de gemeente aan om het kerkgebouw tot een huis van gebed te laten zijn.

Opvallend genoeg staan deze woorden op de kerkgebouwen van de niet-geregistreerde baptisten. Geen naam van een of andere denominatie, maar de aanduiding dat het huis van God een ”plaats van gebed” is.

Een plaats ook waar mensen uit de wereld tot de Heere worden gebracht. Een van de voorgangers vertelde dat er in het afgelopen jaar 2000 mensen uit de wereld tot Christus zijn gekomen. Een spiegel voor ons: hoeveel zijn dat er in onze kerken van gereformeerde snit?

Broederschap

Indrukwekkend was het zegenmoment, waaraan alle voorgangers deelnamen. Gebeden werden uitgesproken. Voorzitter Kraaijeveld overhandigde namens Stichting Charité een gedenkplaquette met daarop de woorden uit 1 Petrus 2:17: „Hebt de broederschap lief.”

Na de dienst was er de maaltijd, waar de gemeenschap der heiligen opnieuw werd geproefd. Zo waren we er getuigen van dat de zaak van Jezus Christus wereldwijd voortgaat. Totdat Hij komt!

Ds. A.L. van Zwet, predikant van de hervormde gemeente in Putten, is adviseur van Stichting Charité. Hij woonde zondag de opening bij van het kerkgebouw van niet-geregistreerde baptisten in Minsk (Wit-Rusland).