Pagina's

maandag 1 december 2014

Hulpactie EP-Books.by


We willen proberen geld bijeen te brengen voor het werk van Dr. Viazovsky en de uitgeverij EP-Books. We stuurden een bedelbrief rond aan allerlei diaconieën. Maar mogelijk leest u dit in een andere hoek van het land en zou de diaconie van uw gemeente ook willen bijdragen. Dan kunt u de diakenen misschien opmerkzaam maken.
Maar ik schrijf dit hier vooral neer om u persoonlijk te vragen een bijdrage te leveren. Op dit blog staat aan de zijkant het rekeningnummer van onze werkgroep. Ietsje minder met de Sinterklaas of met de kerstdagen en het verschil dan voor een goed project. Christenen in de hele Russisch-sprekende wereld kunnen bereikt worden met de Bijbelse boodschap van de "rechtvaardiging van de goddeloze"! 

Broeders,
Namens de werkgroep Katwijk van de Stichting Charité wilde ik u een vraag stellen. Eerst een kleine inleiding over het werk van de Stichting Charité, dan volgt mijn vraag.
De stichting Charité bestaat 21 jaar en is de voortzetting van hulpverleningswerk in Wit Rusland, dat begon voor de Perestrojka. In die tijd was de hulpverlening de dekmantel voor Bijbelsmokkel. Na de val van de muur kwam er ook in Wit Rusland een grote mate van vrijheid voor de christelijke gemeenten. Hulp aan christelijke gemeenten bij het bouwen van bescheiden kerkjes is nog altijd een van de speerpunten in ons werk.
Sinds een aantal jaren hebben we nu ook contact gekregen met kleine reformatorische gemeenten. Deze zijn deels ontstaan door contacten met gereformeerde christenen in Nederland en deels door uittredingen uit Baptisten-gemeenten. Door studie in Engeland en Schotland kwamen voorgangers in contact met de gereformeerde uitleg van de Bijbel en de reformatoren. Daaruit is o.a. ook een vertaalprogramma van reformatorische literatuur ontstaan. Dit werk is een tijd lang gedragen door Evangelical Press in Amerika, maar is nu zelfstandig geworden omdat de hulp vandaar is stopgezet. De direkteur is Dr. Yaroslav Viazovsky. Hij promoveerde afgelopen September in Schotland tot doctor in de theologie. Samen met een andere student in de theologie verzorgt hij vertalingen van vooral Engelstalige reformatorische theologische literatuur. U moet denken aan werken van J. Calvijn en nieuwere literatuur als de dogmatiek van L. Berkhof en boeken van S. Ferguson, Piper, P. Helm en andere schrijvers die publiceren bij de Banner of Truth.
Het bijzondere van dit werk is dat deze broeders op deze manier in hun onderhoud voorzien en zo hun pastorale werk als predikant van de kleine gemeenten, die ze dienen, kunnen blijven doen.
Door de stopzetting van de ondersteuning door Evangelical Press dreigt dit werk tot een einde te komen. Dit zou het kleine begin van Reformatorische arbeid in Rusland, Belarus, Oekraïne en andere Russisch-sprekende landen niet ten goede komen.
Op dit moment heeft Dr. Viazovski het plan om de vertaling van een boek van Dr. Paul Helm ter hand te nemen. Het gaat om het boek: Calvin: A Guide for the Perplexed.
Mijn vraag! Zou u in overweging willen nemen een bijdrage ter beschikking te stellen voor dit werk. U steunt dan niet alleen de vertaling van een belangrijk reformatorisch geschrift voor de Russische wereld, maar ook ondersteunt u het gemeentewerk van een aantal kleine reformatorische kerken in Minsk. De geschatte kosten voor dit project zijn € 6.700
Om een indruk te krijgen van de overige werken die al vertaald zijn kunt u kijken op: epbook.by De website die als titel draagt: Het Evangelie en de Reformatie.
Ik heb de vrijmoedigheid u deze vraag te stellen omdat ik meen dat er haast geboden is. Normaal doen we langere tijd over het verzamelen van gelden voor onze projecten, maar als deze uitgeverij over de kop zou gaan, betekent dat een groot gemis voor de verkondiging van het Evangelie in de Russisch-sprekende wereld.

Met broederlijke groet,
J.Geene, Voorzitter werkgroep Katwijk st. Charité
Jaap Bergmanstraat 3
2221BM Katwijk aan Zee
ds.j.geene@gmail.com
071-4033898

Geen opmerkingen:

Een reactie posten