Pagina's

zondag 13 augustus 2017

2de transport 2017

2de Transport 2017

Het wordt weer tijd de lezers van dit blog te activeren. Nog een maand en dan hopen we weer richting Belarus te gaan. 11 september is de dag van vertrek. In de vroege morgen verzamelen we gewoontegetrouw in "het kerkhaventje" naast de Oude kerk aan de Boulevard. Daar willen we samen de Heere om zijn zegen bidden voor we vertrekken naar Belarus. Dan gaan we op reis onder het thema: "met Ontferming bewogen". Dat is de uitdrukking die we een aantal malen in het N.Testament vinden. In het bijzonder van de Heere Jezus. Hij is met ontferming bewogen over de menige mensen om Hem heen. Die bewogenheid mag ook ons hart en leven in beslag nemen. Als we de bewogenheid van de Heere met de mensen hebben leren kennen, nl. dat Hij over mij met ontferming bewogen is, over mij de zondaar. Ik de mens die zijn eigen weg wil gaan en zich van God en Zijn Woord niets aantrekt van mezelf. Dan verwondert het me dat Hij met mij van doen wil hebben. En die bewogenheid van Jezus, die bewerkt in ons hart bewogenheid voor anderen. Het maakt dat we anderen ook van Jezus willen vertellen. Als we de genade van God leerden kennen, dan gunnen we dat iedereen. Dat is als het ware de drijfstang die ons leven in bewegen zet om uit te gaan en het evangelie wereldwijd te delen. Jezus is de drijvende Kracht, Zijn bewogenheid verbindt ons aan Hem en drijft ons uit om naar de ander toe te gaan.
Achter het voormalige "Ïjzeren Gordijn" liggen veel landen waar het 70 jaar lang verboden was het Evangelie uit te dragen. En ook vandaag wordt de verkondiging van het evangelie daar op allerlei manieren tegengestaan. Onze broeders en zusters verlangen er naar om het Heldere Evangelie uit te dragen, maar hebben daar vaak de middelen en mogelijkheden niet voor. Wij mogen hen daarbij helpen.
Het Evangelie gaat altijd de wereld in door "Woord en Daad". Zie maar naar de bewogenheid van de Heere Jezus. Hij is bewogen als de menigte die Zijn prediking hoort niet te eten heeft. Hij ontfermt Zich over de zieken en gehandicapten. Zo mogen ook wij doen wat onze hand vindt om te doen.

Wilt u uw steentje bijdragen. Help ons dit werk mogelijk te maken. Later meer over de verschillende projecten. Het is nu bijna zondag. Ik wens u een gezegende dag onder het Woord van God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten