Pagina's

dinsdag 22 september 2020

Jaarthema 2020 - 2021

Begin van de herfst 2020

Gewoonlijk bereiden we in deze tijd van het jaar ons transport voor dat we doorgaans in oktober/november houden. Dit jaar is alles anders. Ook de voorbereiding. We proberen op dit moment 2 transporten te verzorgen naar Belarus. Dit zal worden verzorgd door een expediteur uit Kobryn met Wit-Russische chauffeurs en een Wit-Russische vrachtwagen. 

1. Naar Vojgany. Verwacht vertrek 15 oktober 2020

2 Naar Kobryn. Verwacht vertrek 6 november 2020

Alles is onder voorbehoud. We proberen de mensen aan wie onze partners in Belarus hulp verlenen te blijven steunen. Ook in deze tijd van Corona en in Belarus grote maatschappelijke onrust. Onze partners zitten te springen om hulp. De winter komt er aan en er is kleding nodig. In de tehuizen is een voortdurende behoefte aan ondersteunende middelen. Jelena uit Vojgany dat er nu een groep van 200 kinderen aan hun zorgen is toevertrouwd. We gaan proberen ook daar kinderkleding en andere zaken te brengen.

het transport kan zomaar op het laatste moment worden afgeblazen. Omdat de grens sluit? Of de Corona zo oplaait dat het onmogelijk is om te vervoeren?? we weten niet wat de toekomst brengt.

Als we ons voorbereiden op een nieuw transport kiezen we ook altijd een jaarthema. Dat loopt dan weer tot oktober/november in het nieuwe jaar. Dit jaar hebben we niet zozeer een thema, maar stellen we een oproep centraal. Een Woord van de Heere Jezus met een blijvende roeping voor ons allen: De armen hebt u altijd bij u! Ik schreef er een korte overdenking bij.

 “de armen hebt u altijd bij u” Marcus 14: 7 (1 – 11)

De reformator Calvijn schrijft bij deze tekst, dat de Heere wil dat wij onszelf en al het onze aan Hem wijden. Maar dat is een geestelijke dienst. Dat brengt voor ons geen kosten met zich mee. De Heere vraagt van ons geen offers voor Zichzelf. Maar, zo legt Calvijn uit: de Heere “wil liever dat wij, wat het bijgeloof dwaas in zijn dienst verspilt, aan de armen ten koste leggen.” Dat is wel een kritisch woord van de reformator. Hij wijst natuurlijk op het vele geld dat in zijn dagen door de kerkelijke overheden besteed werd aan het bouwen van grote en prachtige kerken, en door de mensen met het branden van kaarsen en dergelijke werd gedacht een offer aan God te zijn. Ook voor ons vandaag een woord om met aandacht te lezen. Soberheid en matigheid zal onze levens kenmerken. En blijft er dan bij ons niet heel veel te besteden over? De armen hebt u altijd bij u.

De Heere Jezus wordt gezalfd door een vrouw. Johannes schrijft dat het Maria is, de zuster van Martha en Lazarus. Van haar zal gesproken worden, zegt de Heere Jezus, overal waar het Evangelie verkondigd wordt. Ze heeft het gedaan uit de liefde die in haar hart was uitgestort. Straks zal ze de Heiland niet meer bij zich hebben, Hij gaat sterven. Maar de daad van deze vrouw, die in nauw verband staat met het woord van Jezus gaat de wereld over. Hoe zullen we de liefde voor de Heiland tonen. De armen hebt u altijd bij u. De discipelen bestraffen de daad van de vrouw. Maar zij geeft ons een voorbeeld om altijd onze liefde aan de Heiland te tonen. Hij is nu in de hemel. Hem liefhebben en eren krijgt nu een uitingsvorm. Hem eren wij met lofgezangen. Hem geven wij ons leven ten offer. Toch? En dat wat Hij ons geeft, geven we door. In Woord en Daad.

Wat mag Christus’ aanvaarding van de liefdedaad van Maria aan de Heiland ons bemoedigen. We mogen de armen in Christus’ Naam dienen met onze gaven en talenten, met ons geld en onze tijd. Juist als we net als Maria hebben verstaan, dat Hij voor ons Zichzelf geheel en al, met lichaam en ziel, gegeven heeft. Zo mogen we in dienst staan van de Heiland. En geloof hebben dat we Christus onze liefde en eer mogen bewijzen, in de armen die Hij bij ons gegeven heeft.

Ter overweging:

1.      1.  Kunnen de beelden van eenvoudige kerken en kapellen, die we te zien krijgen uit ontwikkelingsgebieden, ons ook iets leren?

2.      2.  Dankt u de Heere, dat u betrokken mag zijn bij Zijn wereldwijde werk om armen het Evangelie te verkondigen en met hen te delen?

3.      3. In de eerste eeuwen van de christelijke kerk werd het Evangelie in het bijzonder verspreid door de kloosters. Waar armen werden gevoed en zieken verzorgd. Laat het ons vandaag mogen bemoedigen voort te gaan, ook als iedereen zegt dat het een druppel op een gloeiende plaat is. De Heere is met ontferming bewogen over de scharen die geen Herder hebben.
JG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten