Pagina's

woensdag 30 september 2020

Transport naar Vojgany.

 Ik schreef al iets over de hulpvragen in Vojgany. Het tehuis voor ouderen "Familiehaven".

De directeur is Jelena Valentinova. Links op de foto. De dame rechts is onze tolk Alla.


In het huis werkten vorig jaar ongeveer 10 dames en heren. Dat was na het rampjaar voor Jelena en haar werk. Het bleef maar ternauwernood in stand. Toen waren er ongeveer 20 bewoners. Maar sindsdien heeft Jelena met haar team een geweldige krachtsinspanning gedaan en zijn er al weer meer bewoners bijgekomen. Ook mensen uit de directe omgeving van het huis, maar soms ook uit andere delen van het land. Misschien krijgen we binnenkort wel up-to-date getallen door van Jelena.

We hopen dat het mogelijk zal zijn om in de week van 15 oktober een vrachtwagen te laden voor transport naar Vojgany. We hebben Jelena gevraagd om ook voor kinderen van gezinnen in moeilijke omstandigheden iets te doen. Inmiddels zijn aan haar zorgen ook 200 kinderen uit de omgeving toevertrouwd. Georgi en Irina uit Minsk zijn vrienden van Jelena. Ook zij zijn bij onze projecten betrokken. "Een mens zal niet bij brood alleen leven", zegt de Heere Jezus immers in het Evangelie. We hopen en bidden dat de grenzen open blijven en de vrachtwagen zal kunnen rijden en veilig de lading in Vojgany kan brengen. We hebben inmiddels twee wasmachines. Mocht u er nu nog een hebben die u wilde doneren dan willen we die graag hebben. Hij kan nog mee, maar anders ook naar Kobryn, waar ook zulke hulpvragen zijn. Zie elders op het blog waar we behoefte aan hebben. 

Zo hopen we het werk van de mensen rondom "Familiehaven" te ondersteunen. Doet u mee! Rechts op het blog ziet u ons bankrekeningnummer. Wendy, onze penningmeester moet heel precies omgaan met de maatregelen vanwege haar broze gezondheid, maar de boeken worden door haar prima bijgehouden en zo draagt ze haar steen in deze tijd in stilte bij.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten