Pagina's

zondag 12 oktober 2014

Googlevertaling van de preek over Joh. 8

Johannes 8: 12

Jezus Dan SPRAK opnieuw tot hen en Zei: IK ben Het Licht der Wereld; wie Mij Volgt, ZAL Beslist niet in de Duisternis Wandelen, MAAR ZAL Het licht van Het Leven Hebben.

ουν αυτοις ο ιησους ελαλησεν λεγων εγω ειμι το φως του κοσμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηση εν τη σκοτια αλλ εξει το φως της ζωης παλιν


Toen sprak Jezus weer tot hen, zeggende: "Ik ben het Licht van de wereld. Hij Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."

Mat.  14

5:.U bent Het Licht van de Wereld

υμεις εστε το φως του κοσμου

Gij zijt het licht der wereld.


Gij zijt het licht der wereld.

De Heere Jezus was met zijn leerlingen in de tempel op het loofhuttenfeest. De herinnering aan de reis door de woestijn. De mensen maakten zich een hutje van takken en bladeren. Een week lang leefden ze in deze om de herinnering aan deze reis te houden. De Joden hebben nog steeds dit feest elk jaar. Het is een van de drie bug fests de Heer heeft gewijd aan Israël. Pasen - Pascha, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Door de eeuwen heen de ceremonies zijn veranderd en uitgebreid. Een van de plechtigheden was een dans met fakkels. De tempel werd verlicht met veel van hen. Bij deze ceremonie plaatsvindt Jezus spreekt men van de "Ik ben woorden". We vinden meer van hen in het evangelie van Johannes. In Johannes 8 lezen we: Ik ben het Licht van de wereldwereld..

Temidden van alle lichten in de tempel Jezus punten naar Zichzelf als het Licht van de  Als we elkaar ontmoeten voor de eerste keer, we geven elkaar een hand en vertel elkaar wat onze naam is. Dus maken we ons tot de andere bekende. Dat is wat hier gebeurt: Jezus maakt zijn naam aan ons bekend:. Ik ben het licht van de wereld

Om dit te begrijpen, kunnen we denken aan de zon. Het is de bron van het licht voor ons, zonder het licht, warm en de vitale kracht van de zon kunnen we niet leven. Nou, Het is hetzelfde met Jezus. Zonder Hem is er geen leven. Hij is niet een licht tussen de anderen, maar Hij is het Licht! Hij is de perfecte bron van macht.

Alles wat leeft, zonder Hem, ver van Hem, in verwaarlozing van Hem is het leven niet te worden genoemd. In de bijbel wordt de dood genoemd. Sinds de val van Adam, heeft de mens in de zonde gevallen en zonde gaan door naar iedereen. Paulus zegt in Romeinen 3: 23:. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods

We moeten het licht en het leven uit de hemel om echt te leven voor God. Goed: Hier is het, of hier beter Hij is: De Zon der gerechtigheid: Jezus, het Licht van de wereld. Waarom is hij dit Licht?

Een.   Hij is de Zoon van God, Hij is God Zelf. Mens en God in een Persoon. Als je hem kent, God, de bron van het leven.weet

Bje.  Jezus kwam als het licht kwam in het begin van de schepping. God zei: Er zij licht en de duisternis moesten verdwijnen. Toen Jezus kwam, de koning van de duisternis Satan werd verslagen bij het ​​kruis van Golgotha. Op de derde dag, toen Jezus opgestaan ​​uit het graf nieuw licht te verspreiden over. Als Jezus komt in je leven, Hij onthult de duisternis van uw zonden en uw leven. Dan weet je wat het is om een zondaar.zijn.

C   Maar hij is niet alleen gekomen om uw duisternis onthullen, maar om u licht te geven. Hij heeft de duisternis van de zonde en de dood overwonnen zijn leven weg te geven aan de zondaars. Wanneer je Hem geef uw zonden, Hij geeft je Zijn gerechtigheid dat u in het licht van God mag leven.

D.  Hij is dan het licht van mijn leven, de dagelijkse bron van energie voor mijn leven. Psalm 27: De HERE is mijn licht en mijn heil; wie zou ik vrezen? De HEER is de kracht van mijn leven; ? van wie zou ik bang

Mag ik u vragen: Wat vind jij van redder, die het licht van de wereldChristus..

goed aan degenen die geleerd hebben om te weten en geloven dat Jezus, dat is de gemeente van  Jezus spreekt dat andere woord, we hart van de Bijbel. Gij zijt het licht der wereld. De gemeente van Christus wordt gegeven in deze wereld als het licht voor de wereld.

We begrijpen allemaal dat dit kan nooit betekenen dat de kerk van Christus kan vervangen. Daarom is de metafoor, het beeld van het Licht is zo betekenisvol. Jezus is het Licht van de wereld. Hij geeft zichzelf weg in geloof en vertrouwen op mensen. Ze worden gebracht in het licht met Hem. Ze hebben niet een licht op zich worden, maar ze worden opgeroepen om het Licht van Jezus weerspiegelen.

Denk na over wanneer je rijdt in een auto in de nacht. De auto heeft twee lampjes aan de voorkant. De balken zijn recht naar voren gaan. Aan de rechter-en linkerkant zijn paaltjes met reflectoren. Wanneer de lichten van de auto schijnen op de reflectoren, zie je ze. Als er geen licht op de reflector het blijft donker.

Dit is de manier waarop Christus roept ons op om Zijn licht te reflecteren. En dus is de kerk wordt het licht van de wereld.

Denk na over de schilderijen en tekeningen die ik liet zien aan u. Christus is de bron van het licht. De persoon en Zijn werken geven het leven en licht. Die komt in de bundel van Christus licht komt in het Licht.

Eens toen ik in Kobryn, over enkele orthodoxe feest, in de avond is het al donker was buiten. Binnen in de kerk waren er veel kaarsen. We waren buiten en zag het licht dat van binnenuit. Ik weet het, het ware licht van het evangelie is er zeer verduisterd. Maar toch. Het gebouw als een teken van het christendom nog steeds weerspiegelt een deel van het licht van het evangelie.

Christus roept ons op om Hem te volgen, en belooft dat we niet zullen in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens. De kerk is geroepen om het licht van de wereld te zijn.

Hoe kan de kerk het licht van de wereldplaats?,

de eerste  Zegt Calvijn, Jezus punten hier op de apostelen en predikers van het evangelie. Het licht van Christus is in de eerste plaats en vooral verspreid door de prediking van het Woord van God. In de Bijbel wordt het licht van Christus wordt de toegang tot de wereld gegeven. Jezus zei: het is de Schrift, dat getuigt van Jezus (Johannes 5: 39). Paulus zegt: het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven. (1 Kor. 1:21)

Toen Luther verborgen in de Wartburg werd gehouden, vertaalde hij het ​​Nieuwe Testament in het Duits. Hij was ervan overtuigd dat het licht van Christus komt in de wereld in het Evangelie. Dus alle mensen moeten de kans krijgen om de Bijbel te lezen. En hij maakte ook een boekje met de belangrijkste dingen samen te vatten in de Bijbel. Hij schreef een catechismus. Voor kinderen en voor volwassenen. Het belangrijkste bestanddeel is van de apostel Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader. Toen hij oud was, getuigt hij dat hij studeert nog steeds zijn catechismus elke dag. Niet om de Bijbel op de tweede plaats te zetten, maar integendeel om de Bijbel beter te begrijpen.

Bij Calvijn begon zijn reformatie werk, begon hij tegelijkertijd zijn Instituten van de christelijke godsdienst. Dit boek is bedoeld om de mensen in de christelijke leer te onderwijzen en de weg naar de Bijbel. De Bijbel, het Woord van God is perfect, compleet. We hebben niets aan toe te voegen hebben. Maar we moeten uitleg, verduidelijking. Deze wordt gegeven door de Heilige Geest. Johannes 16: 13,14: Maar wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, komt, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij niet uit Zichzelf zal spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken; en Hij zal u laten zien wat komen gaat. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

De Heilige Geest werkt normaal gesproken niet met bovennatuurlijke en wonderlijke ervaringen. Hij maakt gebruik van instrumenten.

Eerste Hij verlicht de apostelen en profeten. Ze schreef het Woord van God in de Schrift als Hij gaf hen om het te schrijven. Dan roept hij mensen en geeft hen duidelijkheid en onderscheid om de Bijbel te onderwijzen aan anderen. Ze zijn niet een bron van wijsheid en kennis op zich, maar worden verlicht door de Heilige Geest om het licht van Christus te verspreiden naar anderen, door middel van de prediking en onderricht.

Wij zijn van mening dat het licht van de wereld meestal wordt verspreid door de prediking van het Evangelie . Daarom zeggen we dat de prediking is de core-business van de kerk. Pastors moet maken het prediken van het Evangelie hun belangrijkste bezigheid. Niet lang na de Reformatie kwam door het werk van de Heilige Geest in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, op verschillende plaatsen hogescholen en academies ontstond om inzicht en wijs jonge mannen om de Bijbel te bestuderen en het Evangelie prediken. De oudste universiteit in mijn land is opgezet om jonge man leren om een prediker, een dienaar van het Woord van God te worden. Verbi Divini minister in het Latijn.

De roeping van God komt in de wereld door het Woord van God. Dit moet worden gepredikt en onderwezen. . Langs deze weg Gods roeping komt tot de wereld

Dit is de roeping die we horen in het Woord van Jezus: U bent het Licht van de wereldhet..

Denk even na over  Licht. Opent de wereld rond. Wanneer er slechts duisternis, kun je niets zien. Je struikelen en vallen. Als er geen licht is, is er geen leven. Je mag geen groenten groeien in de winter. Want er is geen licht en de warmte van het licht van de zon.

Well. Als mensen geen licht hebben. Er is geen leven.

Ja, God laat het licht van de zon voor iedereen. En het leven aan de hand is sinds Adam en Eva vielen uit hun perfecte staat. En er is wat licht in de mensheid door middel van wat we algemene genade noemen. We hebben niet duivels en demonen geworden door de zonde. Maar het is niet genoeg om God te leren kennen. Het is niet genoeg om gerechtvaardigd te worden voor God. Iedereen heeft het Licht van de wereld, zal hij worden het eeuwige leven, het echte leven zoals bedoeld door God toen Hij ons schiep.

Daarom heeft God ons roept. Om de reflectoren van het Licht van de wereld, Christus.

Gods genade gaat uit naar de wereld. Maar Hij wil mensen gebruiken in zijn dienst. Wat is de kerk een prachtig licht. Oh ja ik weet. De gemeente van Christus is verdeeld en beschadigd. Er zijn heel veel zonden en tekortkomingen. We moeten berouw elke keer weer. Maar toen we bij haar roeping is er een prachtig licht. Het licht van Christus. We hebben de meest prachtige boodschap voor de wereld.

We leven in een geseculariseerde wereld. Je zou kunnen zeggen dat de beproevingen van God gaan over de aarde. Ik wil niet stilstaan ​​nu dit. Maar jullie begrijpen. Hoe kunnen we een licht in deze tijd zijn?

Toen Israël in Egypte was, een van de plagen was 3 dagen totale duisternis. Maar wat lezen we in de Bijbel? maar al de kinderen Israels was het licht in hun woningen.

Is er licht in je huis? Is hun licht in onze kerken? We moeten dit woord van Jezus elke dag horen. Gij zijt het licht der wereld. Toen ik nog een heel kleine jongen (11 jaar) samen met mijn vader zit in de kerk onder de mensen. De dominee preekte over de wijze en voor de gek maagden, citeerde hij vers voor de kinderen:

Jezus zegt dat Hij verwacht hier van onsen..

dat we zijn zoals kaarsen branden in de nacht

En hij wil dat iedereen schijnt Hemte eren

Uin uw klein hoekje  ik in de mijne.


Het was de roeping die maakte mijn hart willen het evangelie te verkondigen. Niet iedereen heeft een roeping om predikant te worden, maar iedereen heeft een roeping om een Christen te zijn, dat is een licht aan het Evangelie getuigenis te geven aan anderen. Jezus zegt: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Amen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten